Obnovitelné zdroje

Subscribe to Obnovitelné zdroje feed Obnovitelné zdroje
Odborný portál životního prostředí a ekologie. Články ze sekcí voda, ovzduší, odpady, chemické látky, havárie, hluk, příroda, GMO, zemědělství, les, geologie, energie, EIA, IPPC a EMS, kalendář odborných akcí a další...
Updated: 53 sec ago

Stanovisko k finančnímu příspěvku na ochranu lesa

Wed, 12/11/2019 - 08:51
Níže uvedené stanovisko se vztahuje k finančnímu příspěvku na včasnou a účinnou asanaci kůrovcového dříví poskytovanému podle § 35b nařízení vlády č. 30/2014 Sb. Vzhledem k ukončení letové aktivity kalamitních druhů podkorního hmyzu v roce 2019 nelze chemickou asanaci (insekticidní síť, insekticidní postřik, kombinaci insekticidního postřiku a sítě z... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Strach z douglasky v našich lesích? Zbytečná hysterie a záměrná manipulace

Wed, 12/11/2019 - 07:56
Hnutí Duha opět účelově mate laickou veřejnost, a to svým prohlášením o nebezpečnosti využití douglasky tisolisté v našich lesích...Na základě pouze několika bez kontextu a účelově vybraných publikací prohlašuje tuto dřevinu za druh ohrožující samu podstatu funkčního lesního ekosystému v našich podmínkách. Za posledních deset let v našich lesích přibývá... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

11. prosinec - Mezinárodní den hor

Wed, 12/11/2019 - 07:56
Mezinárodní den hor, který jako významný den vyhlásilo OSN, patří k relativně mladým svátkům, neboť se slaví teprve od r. 2003. Je chápán zejména jako příležitost k vytváření povědomí o významu hor pro kvalitu lidského života i přírodní rovnováhy na Zemi. Smyslem a cílem Mezinárodního dne hor je zejména podpora trvale udržitelného rozvoje horských... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Za porušení několika zákonů dostala firma od inspektorů ČIŽP už tři pokuty v součtu za 155 tisíc korun

Wed, 12/11/2019 - 07:45
Společnost iBeton s.r.o. z Havlíčkova Brodu vnášela v srpnu 2018 na část pozemků v k. ú. Knyk, které jsou součástí zemědělského půdního fondu, kalové odpadní vody z výrobního areálu betonárky Knyk, kterou provozuje. Za porušení zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, zákaz vnášet na zemědělskou půdu jiné látky, než umožňují předpisy, jí... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Inspektoři v EU se zaměří na autorizační povinnosti podle nařízení REACH

Tue, 12/10/2019 - 17:42
Fórum o prosazování rozhodlo o hlavním projektu zaměřeném na autorizaci podle REACH. Byl také iniciován pilotní projekt týkající se znovuzískaných látek a projekt ke klasifikaci směsí se zaměří na detergenty a čisticí prostředky (zveřejněno 12. 11. 2019). Fórum o prosazování odsouhlasilo, že jeho další hlavní projekt REF-9 bude zaměřen na ustanovení... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Firma nelegálně navážela a třídila stavební odpady na pozemku v pražské Michli. Inspektoři jí vyměřili pokutu 100 tisíc korun

Tue, 12/10/2019 - 16:47
Pokutu 100 tisíc korun uložili inspektoři z Oblastního inspektorátu České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Praze společnosti BKP Transport Group s.r.o. za nakládání se stavebními odpady na pozemku v Praze-Michli, který nebyl k nakládání s odpady určený. Firma tam téměř rok navážela, ukládala a třídila například zeminy, betony a dřevo, aniž by měla... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Vítězem soutěže Komunální projekt roku 2019 je proměna odpadového hospodářství obce Lipová-lázně

Tue, 12/10/2019 - 12:50
V celostátní soutěži o nejlepší realizovaný projekt v odpadovém hospodářství na úrovni územní samosprávy - Komunální projekt roku 2019 uspěla obec Lipová-lázně. Projekt adresného sledování nádob na směsný komunální odpad a bioodpad byl vyhodnocený jako nejúspěšnější a inspirující pro ostatní obce. V anketě se vybírá nejlepší realizovaný projekt na... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

XX. zasedání Fóra pro výměnu informací o BAT

Tue, 12/10/2019 - 12:45
Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem zemědělství, Českou inspekcí životního prostředí a CENIA, českou informační agenturou životního prostředí pořádalo 25. listopadu 2019 jubilejní XX. zasedání Fóra pro výměnu informací o nejlepších technikách. Jednání se účastnili odborníci zabývající se... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Rajonizace lesů kvůli kůrovci se rozšiřuje do dalších oblastí České republiky

Tue, 12/10/2019 - 09:52
Ministerstvo zemědělství (MZe) opět rozšířilo počet území mimořádně zasažených kůrovcem v České republice. Pro takto vymezené zóny bude platit možnost odkladu zalesnění až na pět let a také uvolnění pravidel přenosu sadebního materiálu při zalesňování kalamitních holin. Toto opatření obecné povahy, které MZe vydalo dnes, bude platit do konce roku 2022. ... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Česko čeká velká odpadková revoluce, vláda v pondělí schválila novou odpadovou legislativu

Tue, 12/10/2019 - 07:42
Vláda včera schválila soubor nové odpadové legislativy čítající nový zákon o odpadech, o vybraných výrobcích s ukončenou životností, novelu zákona o obalech a tzv. změnový zákon. Nová legislativa přinese do Česka celoevropský trend zvyšování recyklace komunálního odpadu a Česko tak konečně vykročí na cestu k oběhovému hospodářství. Nejdůležitějším... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Úspory energie - Energeticky efektivní budovy - Výzva II

Tue, 12/10/2019 - 06:52
Cílem programu a Výzvy je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie... Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory): max. míra podpory: malý podnik 80 % ZV, střední podnik 70 % ZV, velký podnik 60 % ZV dotace na projekt je poskytována... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Firma skladovala skoro 16 tisíc tun odpadní zeminy na pozemku, kde neměla. Dostala pokutu 140 tisíc korun

Mon, 12/09/2019 - 17:54
Pokutu 140 tisíc korun uložili společnosti KÁMEN OSTROMĚŘ s.r.o. inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Hradci Králové za porušení zákona o odpadech. Firma od května 2018 do října 2019 soustředila téměř 16 tisíc tun odpadní výkopové zeminy za účelem rekultivace na pozemku v k. ú. Ostroměř. Ten ale nebyl k nakládání s odpady určen. Podle... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Chrudim a Křižánky obhájily nejvyšší kategorie MA21 za rok 2019

Mon, 12/09/2019 - 13:46
V pátek 22.listopadu vyvrcholil letošní ročník MA21 slavnostním předáním diplomů za úspěšnou obhajobu nejvyšších kategorií MA21. Ocenění za úspěšnou obhajobu kategorie B převzal starosta obce Křižánky pan Jan Sedláček. Kategorii A MA21 úspěšně obhájilo město Chrudim, ocenění převzal starosta města pan František Pilný společně s koordinátorkou MA21 v... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Šlápni na to, vyzývají Pražské služby v nové kampani

Mon, 12/09/2019 - 09:47
I největší kontejner na papír může pojmout pouze jednu krabici. Stačí, když je do něj vhozena velká nerozložená krabice. Ta buď zabere většinu dostupného obsahu, nebo ucpe otvor na vhoz. Problém s ucpaným otvorem na vhoz se týká zejména kontejnerů umístěných pod zemí. Další odpad tak nevyhnutelně skončí mimo nádobu. Pražské služby se s tímto nešvarem rozhodly... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Bridgestone jako první používá ve velkém měřítku recyklované saze k výrobě pneumatik

Mon, 12/09/2019 - 08:47
Společnost Bridgestone Americas, Inc. (Bridgestone) začala jako první ve svém oboru využívat ve velkém měřítku recyklované saze při výrobě pneumatik, a to v rámci dlouhodobého partnerství se společností Delta-Energy Group, LLC, která je lídrem na trhu recyklace materiálů z použitých pneumatik. Společnost Delta-Energy Group nabízí recyklované saze, získávané z... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Projekty energetických úspor od ČEZ ESCO uspořily zákazníkům dosud téměř 1,4 mld. korun

Mon, 12/09/2019 - 07:52
Instalace dceřiných společností ČEZ ESCO - ENESA a někdejší EVČ - také uspořily téměř 300 tisíc tun CO2. ENESA začala poskytovat tyto služby v roce 2006, EVČ o sedm let později. Letos se obě společnosti sloučily pod hlavičkou ENESA do jedné. Při využití projektů energetických úspor formou EPC dodavatel za dosažení úspor smluvně ručí, jinak rozdíl sám... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

E.ON otevřel svou třetí veřejnou dobíjecí stanici v Českých Budějovicích

Mon, 12/09/2019 - 07:51
Od začátku týdne mohou elektromobilisté využívat v Českých Budějovicích už tři veřejné dobíjecí stanice společnosti E.ON. Ta zatím poslední se nachází v samotném centru města. Řidiči elektromobilů si mohou vozy nově dobít v parku Háječek u letního kina. Do dvou let chce mít E.ON ve městě dalších pět dobíječek. Už rok mohou řidiči elektromobilů... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Vyhláška o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie

Mon, 12/09/2019 - 06:55
Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií... Citace: 319/2019 Sb. Částka: 135/2019 Sb. Na straně (od-do): 3290-3302 Rozeslána dne: 4. prosince 2019 Druh předpisu: Vyhláška Autoři... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

10 tipů na nízkoodpadové Vánoce

Sun, 12/08/2019 - 16:56
O ochraně klimatu a zero waste slýcháme z každého rohu, přesto koše v období Vánoc přetékají odpadky...Existuje však řada možností, jak snadno snížit množství odpadu - ať už u slavnostní hostiny, dárků nebo během vánočního úklidu. Vídeňská Poradna v oblasti životního prostředí DIE UMWELTBERATUNG nabízí deset tipů na ekologické Vánoce. Společně... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Pages