Obnovitelné zdroje

Subscribe to Obnovitelné zdroje feed Obnovitelné zdroje
Odborný portál životního prostředí a ekologie. Články ze sekcí voda, ovzduší, odpady, chemické látky, havárie, hluk, příroda, GMO, zemědělství, les, geologie, energie, EIA, IPPC a EMS, kalendář odborných akcí a další...
Updated: 31 min 19 sec ago

Jak splnit evropské recyklační cíle: část 1

Tue, 08/13/2019 - 10:45
Jak je známo, Česká republika se zavázala plnit evropské recyklační cíle, které mimo jiné stanovují úroveň recyklace komunálních odpadů na 65 %, a to k roku 2035. Pro ČR to tedy v aktuální situaci znamená potřebu navýšení o téměř 30 procentních bodů v celkové recyklaci komunálních odpadů během příštích patnácti let. V absolutní hodnotě lze číslo... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Sezónní zásobník tepla pro budovy

Tue, 08/13/2019 - 09:44
Systém, který umožní třeba v rodinných domech využívat více než 80 procent potřebné energie z obnovitelných zdrojů, společně vyvinuli výzkumníci z Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze a odborníci na vytápění ze společnosti Regulus. Systém pro zásobování budovy teplem, chladem a elektřinou kombinuje tepelné čerpadlo, fotovoltaické panely a... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

CENIA - Laboratoř dálkového průzkumu

Tue, 08/13/2019 - 08:55
V rámci reorganizace CENIA, české informační agentury životního prostředí vznikla k 1.1.2019 Laboratoř dálkového průzkumu. Její vznik byl motivován snahou pokusit se řešit vztahy mezi jednotlivými složkami krajinné sféry a socioekonomickými aspekty lidské činnosti pomocí metod distančního snímání a to jak na lokální, tak i na regionální či globální úrovni.... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu

Tue, 08/13/2019 - 08:53
Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí stanoví podle § 115 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách Citace: 197/2019 Sb. Částka: 84/2019 Sb. Na straně (od-do): 1778-1779 Rozeslána dne: 8. srpna 2019 Druh předpisu:... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Chrudim: Re-use centrum - druhý život použitých věcí

Tue, 08/13/2019 - 06:46
Re-use centrum Chrudim bylo zřízeno v rámci environmentálně-sociálního projektu. Jeho cílem je zavedení re-use managementu. Jedná se o umožnění opětovného použití předmětů, kterým se minimalizuje množství vznikajícího odpadu. Zároveň může dojít ke snížení sociálních rozdílů tím, že systém re-use zpřístupní zboží lidem s nízkými příjmy a celkově... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Terénní seminář s představením Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 - Beskydy

Tue, 08/13/2019 - 05:52
Srdečně zveme na terénní seminář pro zpracovatele žádostí, projektanty, zástupce obcí a všechny zájemce o finanční podporu z OPŽP v prioritní ose 4, která se zaměřuje na ochranu a péči o přírodu a krajinu. Součástí budou ukázky projektů ze specifického cíle 4.2 (Posílení biodiverzity), 4.3 (Posílení přirozených funkcí krajiny) a 4.4 (Zlepšení kvality... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Ministr zemědělství Miroslav Toman pozastavil povolení na plošné rozmístění přípravku na hubení hraboše polního

Mon, 08/12/2019 - 17:46
Povolení na plošné rozmístění přípravků na hubení hraboše polního je pozastaveno. Kvůli závažnosti situace a na základě dnešního jednání odborníků na Ministerstvu zemědělství o tom rozhodl ministr zemědělství Miroslav Toman. Ministerstvo zemědělství vyzvalo Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zdravotnictví, aby se také podílela na řešení... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Plán na likvidaci pneumatik u Litomyšle čeká ekologické posouzení

Mon, 08/12/2019 - 10:53
Výstavba zařízení na likvidaci pneumatik v místní části Litomyšle Pohodlí by měla podstoupit zjišťovací řízení o vlivu na životní prostředí (EIA). Podle jeho výsledků se rozhodne, zda bude zpracováno podrobné posouzení dopadů záměru na okolí. Novinářům to dnes řekl starosta Daniel Brýdl (Generace 89). "Investor má podle mých informací připravovat webové... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Evropská kosmická agentura podpoří další české startupy. Získat mohou až padesát tisíc EUR

Mon, 08/12/2019 - 09:56
World from Space, OctoGEO, Spacemanic a Skymaps - čtyři startupy, které doposud uspěly v uplynulých dvou výzvách programu Evropské kosmické agentury ESA BIC Brno. Úspěšné firmy spojuje touha najít způsob, jak využít kosmické technologie v běžném životě. Nyní je mohou následovat další. ESA BIC Brno totiž otevřelo další kolo výzvy, díky které mohou startupy získat... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Změny v nakládání s kaly z čistíren odpadních vod

Mon, 08/12/2019 - 05:51
Nakládání s kaly z čistíren odpadních vod legislativně upravuje novelizovaný zákon o odpadech (č. 185/2001 Sb.) a prováděcí vyhláška o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě (č. 437/2016 Sb.). Zvláště prováděcí vyhláška z roku 2016 přinesla významné zpřísnění podmínek pro použití čistírenských kalů na půdě, které bude mít... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Zprávy z Ministerstva zemědělství LÉTO/2019

Mon, 08/12/2019 - 04:55
letní číslo ,,Zpráv z Ministerstva zemědělství" (Newsletter MZe) v tomto roce. * Pesticidů ubývá * Návrat vody do krajiny * Není olej jako olej * S odpadní vodou pomohou kořenovky To vše a ještě více se dočtete v novém vydání Zpráv. Ke stažení jsou na tomto odkazu: http://eagri.cz/public/web/file/630563/Zpravy_z_MZe_LETO_2019.pdf ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Ostrava: Luční trávníky v centru města

Sun, 08/11/2019 - 17:56
V centrální městské části Moravská Ostrava a Přívoz letos vzniknou luční trávníky. Sekat se budou jen dvakrát ročně. Městská část chce tímto opatřením podpořit biodiverzitu rostlin a živočichů, řekla v úterý mluvčí radnice Ludmila Kadrnková. V přírodě podle odborníků výrazně ubývá hmyzu a následkem toho mizí i hmyzožraví ptáci a další... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Valašské Klobouky: Zadržování vody v krajině

Sun, 08/11/2019 - 11:54
Město Valašské Klobouky se snaží jít příkladem minimálně na úrovni regionu v problematice řešení adaptace na klimatické změny. Z tohoto důvodu si nechalo zpracovat vyhledávací studie na riziková místa pro případ přívalových dešťů, a hledá řešení jak zlepšit hospodaření s vodou. V rámci těchto snah byla vytipována lokalita pod Svatým Hubertem jako místo... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Kam hlásit černé skládky či poškozené značení, se kterým se setkáte na dovolené?

Sun, 08/11/2019 - 08:43
Tuzemskou dovolenou Češi rádi tráví v přírodě. I proto byl vloni nejnavštěvovanější letní destinací Jihočeský kraj s rozsáhlými rybníky a šumavskými lesy.Kromě krás české krajiny však během dovolené turisté často narazí i na černou skládku, nebezpečný suchý strom nebo poničené turistické značení. S čím si lze poradit bez pomoci a kdy je naopak třeba... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Vratné kelímky na kávu slaví ve Vídni úspěch. Ušetřily už tunu odpadu

Sun, 08/11/2019 - 06:52
Do nově spuštěného systému na vratné kelímky na kávu se ve Vídni zapojilo už přes 50 podniků a další přibývají. V oběhu je 50 000 kelímků, díky kterým Vídeň ušetřila tunu odpadu. Vzít si kávu s sebou je sice praktické, ale zároveň tím zatěžujeme životní prostředí. Jen ve Vídni končí každý rok mezi odpadky 84 milionů jednorázových kelímků na kávu.... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Jak správně zalít strom

Sat, 08/10/2019 - 17:42
Máte na zahradě vzrostlé stromy a nechcete o ně v současném suchu přijít? Tak je prosím zalijte. Snadná rada, ale málokdo to vlastně umí tak, aby stromu opravdu pomohl. Není potřeba k nim cmrndat vodu denně po troškách, stromu stačí občasná zálivka (1-2x az měsíc v období sucha), ale zato vydatná. Dvě, tři konve jsou zoufale málo, vzrostlý strom denně odpaří... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Šumava nepotřebuje záchranu, ale ochranu

Sat, 08/10/2019 - 10:50
Potřeba ,,zachraňovat lesy" na Šumavě se objevuje pravidelně už od roku 1991, kdy byl založen Národní park Šumava. Jenže bezmála třicetiletá existence Národního parku prokázala, že právě lidské zachraňování, v podobě masivního kácení nebo naopak masivního sázení, je to poslední, co Šumava potřebuje. V rámci nejrůznějších kampaní, včetně té... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Turistická plavba elektrolodí na Slezské Hartě

Sat, 08/10/2019 - 09:41
Od letošní sezóny bude dalším lákadlem pro turisty unikátní elektroloď. Zájemci si užijí plavbu po hladině Slezské Harty už od začátku června. Moravskoslezský kraj tak pokračuje v podpoře cestovního ruchu, na pořízení elektrolodi dal 14 milionů korun. ,,Věřím, že bude pro všechny návštěvníky plavba po Slezské Hartě nezapomenutelným zážitkem. Tato vodní... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Další rána pro mizejícího sýčka. Zemědělci budou plošně trávit hraboše, zahynout mohou sovy, dravci i čápi

Sat, 08/10/2019 - 07:50
Kriticky ohrožený sýček obecný letos významně posílil populaci díky velkému množství hrabošů. Teď pro něj malý hlodavec může být hrozbou. Zemědělci dostali povolení trávit hraboše plošně rozhozeným jedem. Od 5. srpna jim to umožňuje rozhodnutíÚstředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) podřízeného ministerstvu zemědělství.... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Vyšlo letní vydání Věstníku MŽP

Fri, 08/09/2019 - 16:55
Ministerstvo životního prostředí vydalo na svých webových stránkách další číslo Věstníku MŽP. Obsahem červencového čísla je: Metodický pokyn MŽP k postupu podle zákona č. 93/2018 Sb., o podmínkách využívání genetických zdrojů podle Nagojského protokolu Sdělení odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků MŽP o zajištění... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Pages