Obnovitelné zdroje

Subscribe to Obnovitelné zdroje feed Obnovitelné zdroje
Odborný portál životního prostředí a ekologie. Články ze sekcí voda, ovzduší, odpady, chemické látky, havárie, hluk, příroda, GMO, zemědělství, les, geologie, energie, EIA, IPPC a EMS, kalendář odborných akcí a další...
Updated: 31 min ago

Setkání s přírodou - 17x a pokaždé jinak

Fri, 06/12/2020 - 17:55
Letošní Setkání s přírodou, série exkurzí pro veřejnost, které pořádá Český svaz ochránců přírody, proběhne 12. - 21. června. Tato kampaň je věnována všem, kteří rádi poznávají přírodu. Zasvěcení průvodci návštěvníky provedou zajímavými místy, kde se jim budou snažit předat své znalosti týkající se jak místa konkrétně, tak i jejich zkušeností s... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Zákon o veřejném zdraví a jeho změny z pohledu podnikové ekologie

Fri, 06/12/2020 - 10:44
Po dlouhém schvalovacím procesu je konečně schválena změna zákona č. 258/2000 Sb. ,,O veřejném zdraví" zákonem č. 205/2020 Sb. Tuto změnu očekávali všichni ekologové nebo ti, kteří mají v podnicích na starosti nakládání s chemickými látkami a směsmi (dále CHLaS). Mimo ostatní změny, které tento zákon obsahuje, je zcela změněn § 44a, ve kterém je převratným... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů a suchu k 10. červnu 2020

Fri, 06/12/2020 - 10:44
Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb. Přílohy Informační zpráva o hydrologické situaci k 10. 6. 2020 (PDF, 1 MB) Aktuálně platná omezení k nakládání s vodami k 10. 6. 2020 ... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Firmy, města a regiony mají oproti státům náskok v boji s klimatickou krizí, ukazuje nová kampaň OSN. Česká iniciativa zatím chybí

Fri, 06/12/2020 - 08:49
Při příležitosti Světového dne životního prostředí (5. června) spustila Rámcová úmluva OSN o změně klimatu mezinárodní kampaň "Race to Zero" ("Běh k nule"), která má v čase zbývajícím do konání příštího klimatického summitu COP26 posílit odolnost a udržitelnost světové ekonomiky. Kampaň je vedena dosud nevídanou koalicí iniciativ cílících na uhlíkovou... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

OPŽP 2007-2013: Metodický pokyn pro udělení sankce za porušení dotačních podmínek

Thu, 06/11/2020 - 17:47
Zveřejňujeme metodický pokyn pro udělení sankce za porušení podmínek poskytnutí dotace v oblasti provozování vodohospodářské infrastruktury. Aplikace metodického pokynu je závazná pro vodohospodářské projekty podpořené v prioritní ose 1 Operačního programu Životní prostředí v programovém období 2007-2013 (specifický cíl 1.1 a 1.2). Metodický pokyn vstupuje v... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Stavební a demoliční odpady s obsahem azbestu

Thu, 06/11/2020 - 16:49
Odpady obsahující azbest většinou na první pohled neodlišíme od ostatních stavebních a demoličních odpadů (SDO), představují však vážné nebezpečí pro lidské zdraví. V tomto textu popíšeme, co to azbest je, kde se ve stavbě vzal a jak s ním nakládat. Azbestem se rozumí vláknité silikáty (křemičitany) aktinolit, amosit, antofylit, chrysotil, krokydolit a tremolit,... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Suché lesy mají naději na zelené zítřky: unikátní experiment z Beskyd ukázal možnost, jak v nich efektivně zadržet vodu

Thu, 06/11/2020 - 16:42
Zcela inovativní přístup, jak zadržet vodu v krajině, byl experimentálně vyzkoušen v chráněné krajinné oblasti Beskydy. Na severním svahu Velkého Javorníku byla těžkou technikou narušena nepoužívaná přibližovací linka na stahování dřeva. Po ní odtékalo při každém dešti velké množství vody do nedalekého potoka. Podobných cest jsou v České republice... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Nová platforma bude sledovat životní prostředí z vesmíru

Thu, 06/11/2020 - 11:56
Evropská komise a Evropská vesmírná agentura spustily novou platformu s názvem RACE, která bude sloužit pro sledování environmentálních změn v souvislosti s krizí způsobenou šířením koronaviru. Využívat k tomu bude program Copernicus, a díky datům ze satelitů bude měřit dopad současné krize na životní prostředí po obnovení ekonomické činnosti. Nástroj bude... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

International Lynx Day Video

Thu, 06/11/2020 - 10:48
...
Categories: Obnovitelné zdroje

Poslanci Hospodářského výboru nesouhlasí s odsunem zákazu skládkování na rok 2030, doporučují již rok 2028

Thu, 06/11/2020 - 07:41
Hospodářský výbor dnes projednával nový zákon o odpadech a novelu zákona o obalech. Poslanci a poslankyně většinově nepodpořili vládní návrh odsunout konec skládkování až na rok 2030. Požadují ukončit skládkování již v roce 2028, jak navrhl poslanec P. Dolinek (ČSSD). Další pozměňovací návrhy mohou být podány ještě při 2. čtení zákona a návrh se pak... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Městské střechy - ideální místo pro fotovoltaické elektrárny

Thu, 06/11/2020 - 07:41
Podle Mezinárodní energetické agentury (IEA) by energetická politika měst měla projít radikální proměnou. Ve městech žije zhruba polovina světové populace, ale představují téměř dvě třetiny celosvětové energetické poptávky a mají na svědomí až 70% emisí uhlíku v rámci energetického sektoru. Nejrůznější budovy ve městech přitom nabízejí ideální možnosti... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Mezinárodní den rysů vás zve na exkurzi, výlet, přednášky, výstavu i na premiéru dokumentů

Thu, 06/11/2020 - 05:48
Na 11. června připadá Mezinárodní den rysů. Organizace, věnující se ochraně této vzácné kočkovité šelmy u nás, proto pro veřejnost připravily celou řadu akcí. Navštívit můžete exkurzi za rysem do Brd, na Libín a do Novohradských hor, akci pro děti v Českém lese a na Šumavě, on-line přednášky "Rysí příběhy" a "O životě rysů", on-line kvizy a soutěže,... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Nová naděje pro čisté ovzduší

Thu, 06/11/2020 - 04:51
Znečištěné ovzduší a jeho negativní dopad na naše zdraví a životní prostředí jsou již dlouho tématy číslo jedna v diskuzích mnoha odborníků i laické veřejnosti. Podle ministerstva životního prostředí a Světové zdravotnické organizace Česká republika obsazuje v Evropském žebříčku zemí s nejhorším ovzduším přední příčky. V Moravskoslezském... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Zrychlení zavádění regulačních opatření pomocí seskupování látek s podobnou chemickou strukturou

Wed, 06/10/2020 - 17:44
Ve druhé zprávě o integrované regulační strategii podává ECHA přehled o pokroku v řešení problematických látek a ,,mapování chemického vesmíru". Je zde doporučení úřadům a průmyslu ohledně řízení rizik chemických látek (zveřejněno ECHA 13. 5. 2020). V roce 2019 ECHA při hodnocení přešla z přístupu založeného na jednotlivých látkách na přístup, ve... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Jednodušší administrace, finanční motivace a úprava legislativy - to je cesta k šetrnému hospodaření s vodou v budovách

Wed, 06/10/2020 - 12:45
K širšímu využití dešťové a šedé vody v budovách je třeba nejdříve odstranit administrativní bariéry, poté posílit ekonomickou motivaci a nakonec zavést i určitou zákonnou povinnost pro nové stavby. Shodli se na tom zástupci členů Šance pro budovy a ministr životního prostředí Richard Brabec u kulatého stolu v kancelářské budově Visionary v pražských... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Oživení evropské ekonomiky po pandemii koronaviru bude zelené. Brusel nabídne stovky miliard eur

Wed, 06/10/2020 - 08:51
Evropská komise minulý týden představila podrobnosti masivního programu na podporu oživení ekonomiky po pandemii koronaviru. Podpora obnovitelných zdrojů, renovace budov nebo čisté mobility patří mezi základní pilíře fondu obnovy, který bude disponovat 750 miliardami EUR. Státy se k prostředkům dostanou, pokud nabídnou projekty, které budou v souladu s prioritami EU a... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Kam s ním? Gómem války!

Wed, 06/10/2020 - 07:42
Komplet 150 jařin to zhaftlo, než sme čapli klap hlášku na nerudovské tázanec ,,Kam s ním?". Može za to špicové úmak konópků ze štatlové sajtny Vypucujme Česko - jejich novodur aplikaca ,,Kam s ním", kerá to fčil rozčísla... Situaca se za 150 jařin echt nezměnila a vomletý ,,Kam s ním?" hir máme dovčil. Je to imrvére to samý. Semtam hafo brajglu country, gumy z... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Biotechnologické využití larev je průlomovým krokem v oblasti řešení odpadů

Wed, 06/10/2020 - 05:44
Tajuplný latinský název Hermetica illucens v sobě neskrývá nikoho jiného než dvoukřídlý hmyz, kterému říkáme bráněnka. Společnost MICo, spol. s r. o. a Centrum RECETOX, Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity chtějí právě larvy bráněnky využít pro biokonverzi mláta na hmyzí moučku. Výsledkem projektu, na který Technologická agentura ČR (TA ČR)... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Technická doporučení pro hrazení bystřin a strží

Tue, 06/09/2020 - 17:43
Publikace je rozšířením současných technických norem pro hrazení bystřin a strží (ČSN 75 2106-1 a ČSN 75 2106-2). Rok vydání: 2020 Cílová skupina: projektanti a investoři lesnickotechnických meliorací, státní správa Tématické oblasti: ... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Pages