Obnovitelné zdroje

Subscribe to Obnovitelné zdroje feed Obnovitelné zdroje
Odborný portál životního prostředí a ekologie. Články ze sekcí voda, ovzduší, odpady, chemické látky, havárie, hluk, příroda, GMO, zemědělství, les, geologie, energie, EIA, IPPC a EMS, kalendář odborných akcí a další...
Updated: 8 min 31 sec ago

Soutěž ve sběru elektrozařízení ovládly obce Dobšice, Modřice a Žabovřesky

Sun, 12/22/2019 - 10:52
Kdo v Jihomoravském kraji třídí nejlépe? Na konci listopadu proběhlo v Brně slavnostní vyhlášení dalšího ročníku sběrové soutěže obcí a měst Jihomoravského kraje s názvem ,,My třídíme nejlépe". V rámci cen udělovaných kolektivním systémem Asekol získala obec Dobšice ocenění v kategorii do 3 000 obyvatel, kde v uplynulém roce každý obyvatel průměrně... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Vědci začínají zkoumat potenciál geotermální energie v Česku

Sun, 12/22/2019 - 07:43
Z prvních analýz vyplynulo, že do roku 2030 by mohlo vzniknout až 10 tepláren a 20 výtopen...Zástupci České geologické služby, Akademie věd a Komory obnovitelných zdrojů energie zahájili projekt, v jehož rámci budou zkoumat a zpřesňovat geotermální potenciál energie zemského jádra na území České republiky. Součástí projektu je příprava datových podkladů pro... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Rozvoz potravin z autobusové garáže

Sat, 12/21/2019 - 08:42
Přepravci ve Vídni se musí připravit na bezemisní ,,poslední míli". Dopravní podnik Wiener Linien proto rozjel projekt, při kterém velkoobchod s potravinami využívá přes den prázdnou autobusovou garáž. Doručení zákazníkovi obstarává nákladní kolo. Na přelomu listopadu a prosince se ve Vídni rozjely první testovací jízdy projektu Remihub. Školky ve čtvrti... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Sezóně, lokálně a chutně. Nový e-book plný inspirace

Sat, 12/21/2019 - 05:47
Kromě rostlinné stravy je v současnosti obrovským trendem ve stravování i výběr sezónních potravin...Nakupování ovoce a zeleniny podle ročních období je skvělou příležitostí, jak lépe porozumět potřebám svého těla i naší planety. Jakmile si uvědomíte benefity sezónní rostlinné kuchyně, velmi rychle si ji zamilujete. ,,Rostlinná strava je pro mě úzce... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Zachrání německou energiewende ,,velká rošáda

Fri, 12/20/2019 - 17:43
V Německu se čím dál více ozývají hlasy, podle kterých může politiku energiewende, prosazovanou vládou, zachránit už jen operace, které se v šachu říká rošáda. Navrhují, aby se odstavování jaderných elektráren, které dosud bylo pilířem německé energetické politiky, zpomalilo, a naopak aby se urychlil odchod od uhlí. V praxi by to znamenalo, že německé jaderné... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

K nepůvodním dřevinám je třeba přistupovat obezřetně

Fri, 12/20/2019 - 10:52
Nepůvodní druhy jsou po staletí součástí české krajiny...Jsou hojně využívány a pěstovány v zahradnictví a v sadovnictví jako okrasné rostliny, jako užitkové rostliny v zemědělství i jako introdukované dřeviny v lesnictví. Jejich všestranné přínosy jsou neoddiskutovatelné. ,,V lesnictví může pěstování vhodných nepůvodních dřevin přispět ke zvýšení... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

V Česku vyvíjí novou technologii na využití zeleného vodíku

Fri, 12/20/2019 - 08:54
Vývoj pokročilých technologií pro výrobu, skladování i využití takzvaného ,,zeleného vodíku" je společným projektem českých výzkumníků z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, Západočeské univerzity v Plzni a společnosti LISS. Nová metoda má pomoci navýšit podíl energie z obnovitelných zdrojů. Projekt finančně podpořila Technologická agentura České... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

3. ročník Národní konference CSR

Fri, 12/20/2019 - 08:44
Již 3. ročník Národní konference s tematikou CSR s názvem ,,Společenskou odpovědností a kvalitou k udržitelnosti" se uskutečnil dne 27. listopadu 2019 v prostorách Akademie veřejného investování (Pařížská č. 4, Praha 1). Konferenci uspořádalo Ministerstvo průmyslu a obchodu, gestor společenské odpovědnosti v ČR ve spolupráci s Radou kvality ČR. Konferenci,... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

ŠKODA AUTO Volkswagen India Private Limited uvádí do provozu největší střešní solární elektrárnu v Indii

Fri, 12/20/2019 - 04:47
Společnost SKODA AUTO Volkswagen India Private Limited ve svém závodě v Chakanu, Púně, uvedla do provozu jednu z největších střešních solárních elektráren v Indii. Automobilka spolu se svým partnerem Amp Energy instalovala celkem 25 770 fotovoltaických modulů. Amp Energy je firma s celosvětovou působností, která vyvíjí flexibilní a čisté energetické infrastruktury.... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Čeští vědci zkoumají účinnost umělých mokřadů na zemědělské půdě

Thu, 12/19/2019 - 11:50
Zcela nová metodika pro navrhování a budování mokřadů v návaznosti na systémy zemědělského odvodnění je společným cílem expertů Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy (VÚMOP), České zemědělské univerzity v Praze a dřetovické firmy DEKONTA. Unikátní projekt podpořila Technologická agentura ČR (TA ČR) více než 9,5 miliony korun z Programu EPSILON. ... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Známe nejodpovědnějšího zahraničního investora v ČR

Thu, 12/19/2019 - 11:47
Historicky poprvé vláda ocenila zahraniční investory, kteří působí v České republice, reinvestují zde zisky a prostřednictvím CSR projektů, tedy projektů společenské odpovědnosti, se podílí na rozvoji české ekonomiky a společnosti. Hlavní cenu ,,Odpovědný zahraniční investor" získala z rukou premiéra Andreje Babiše na slavnostním večeru v Lichtenštejnském... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Nová aplikace pomůže městům a obcím s přípravou na změny klimatu

Thu, 12/19/2019 - 10:52
Nový softwarový nástroj českých výzkumníků pomůže obcím při výběru vhodných a k přírodě ohleduplných adaptačních opatření...Inovativní aplikace představuje jednotlivá přírodě blízká řešení a přehlednou formou shrnuje přínosy daných opatření z hlediska zmírňování dopadů změny klimatu. Pro vybrané příklady opatření pak autoři projektu zpracovali... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Nechceme být za Plýtváky

Thu, 12/19/2019 - 04:55
Podle průzkumu neziskové společnosti ECOBAT se přes 58 % Čechů snaží dlouhodobě neplýtvat potravinami, a dalších 35 % si začalo více hlídat, zda jídlo nevyhazuje zbytečně v posledních dvou letech. Stále více Čechů nechce plýtvat potravinami ani o Vánocích. Nakupují uvážlivěji, více si hlídají termín spotřeby a včas potraviny zužitkují, přebytky darují,... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Inspirace z Polska, Maďarska a Slovenska ukazují cesty ke zmírnění klimatické krize

Wed, 12/18/2019 - 10:47
Celkem osm adaptačních nápadů ze střední Evropy nově obohatilo inspirativní databázi Adapterra, kterou spravuje Nadace Partnerství. Ta má za cíl na jedno místo soustředit nejlepší praxi, která pomáhá lépe zvládat dopady klimatických změn, jako horko, sucho, eroze nebo extrémní srážky a záplavy. Přehledný soubor řešení detailně popisuje, jak daná opatření... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Evropští spotřebitelé si čím dál více uvědomují dopad svých rozhodnutí na životní prostředí

Wed, 12/18/2019 - 10:44
Evropská komise vydala srovnávací přehled podmínek pro spotřebitele v EU za rok 2019, který ukazuje, že rozdíly v podmínkách pro spotřebitele mezi regiony se postupně snižují. Kromě toho roste mezi spotřebiteli povědomí o dopadech jejich nákupů na životní prostředí. Počet spotřebitelů, kteří nakupují online, se pohyboval okolo 60 %, přičemž mezi jednotlivými... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Nízkouhlíkové technologie - Druhotné suroviny - Výzva V

Wed, 12/18/2019 - 08:45
Cílem Výzvy je podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativních technologií v oblasti využití druhotných surovin. Na co lze získat podporu (podporované aktivity): zavádění inovativních technologií: k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití kterými se budou z... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Česká velkokapacitní baterie v průmyslovém podniku dostala nejvyšší ocenění

Wed, 12/18/2019 - 06:51
V průmyslovém areálu společnosti FENIX GROUP a.s. v Jeseníku již rok funguje bateriové úložiště vyvinuté a dodané jejím technologickým startupem AERS. Představitelé projektu v úterý 19. listopadu slavnostně převzali hned dvě ocenění v již 17. ročníku celostátní soutěže Český energetický a ekologický projekt, stavba, inovace roku 2018. Cenu Titul ČEEP 2018 v... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

TAČR - Certifikované metodiky

Tue, 12/17/2019 - 16:41
V této rubrice jsou zveřejňovány certifikované metodiky, které jsou výsledky projektů, podpořených Technologickou agenturou ČR, zejména v rámci programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy ,,BETA", který byl schválen usnesením vlády ze dne 19. ledna 2011 č. 54. Tyto certifikované metodiky jsou příslušným... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Jen zdravotní bezpečnost potravin a výživy nestačí, udržitelnost je stejně důležitá součást kvality

Tue, 12/17/2019 - 10:55
Nedávno proběhla na Ministerstvu průmyslu a obchodu v praze konference s názvem ,,Trvale udržitelná produkce a nákup potravin pro české spotřebitele", organizvaná Svazem obchodu a cestovního ruchu. CZVP SZÚ bylo přizváno, aby prezentovalo názor na téma "Požadavky na produkci potravin z hlediska dlouhodobého zdraví populace". Východiskem pro nás byl dokončený grant EU... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Hydrologům ČHMÚ vyšel článek v časopise Nature

Tue, 12/17/2019 - 08:42
V hlavní větvi prestižního britského časopisu Nature vyšel článek, kde v autorském týmu figurují hydrologové Českého hydrometeorologického ústavu. Tento článek vznikl díky celoevropské spolupráci. Výzkum se zabývá změnami v povodňovém režimu řek a zaměřuje se na jejich možné příčiny vyvolané změnami klimatu. Česko v autorském týmu (viz Blöschl et al.... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Pages