Obnovitelné zdroje

Subscribe to Obnovitelné zdroje feed Obnovitelné zdroje
Odborný portál životního prostředí a ekologie. Články ze sekcí voda, ovzduší, odpady, chemické látky, havárie, hluk, příroda, GMO, zemědělství, les, geologie, energie, EIA, IPPC a EMS, kalendář odborných akcí a další...
Updated: 1 min ago

Nová studie: Německý odklon od uhlí téměř nezdraží elektřinu, průmysl dokonce ušetří

Fri, 08/23/2019 - 04:42
Německý energeticky náročný průmysl bude díky odklonu od uhlí platit v roce 2030 o 12 haléřů za kWh méně, pro německé domácnosti pak stoupne cena za kilowatthodinu o pouhé procento, než pokud by se dál spalovalo uhlí a nerozvíjely se obnovitelné zdroje. Zjistila to nová studie [1] odborné společnosti Agora, která podrobně propočítala dopady konkrétních doporučení... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

CENIA - Oddělení podpory společenské odpovědnosti

Thu, 08/22/2019 - 13:44
V rámci reorganizace CENIA, české informační agentury životního prostředí vzniklo také oddělení podpory společenské odpovědnosti. Oddělení realizuje činnosti, které podporují aktivity veřejné správy, podniků i jednotlivců na cestě k udržitelnému rozvoji. Poskytuje odbornou podporu obcím a regionům, které realizují program místní Agenda 21 (MA21). Zajišťuje... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

Thu, 08/22/2019 - 11:44
Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 7 odst. 10 a § 9 odst. 6 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech Citace: 199/2019 Sb. Částka: 85/2019 Sb. Na straně (od-do): 1786 Rozeslána dne: 15. srpna 2019 Druh předpisu: Vyhláška ... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Den otevřených dveří na vodních dílech Fláje a Rauschenbach

Thu, 08/22/2019 - 10:52
Povodí Ohře, státní podnik, srdečně zve na tuto akci, která se koná v rámci Dnů evropského dědictví dne 07.09.2019. Akci pořádá státní podnik Povodí Ohře ve spolupráci se SčVK, SVS, obcí Moldava, Českojiřetínským spolkem a Zemskou správou přehrad v Sasku. V rámci Dnů evropského dědictví se současně koná akce II. symbolické propojení Moldavské a... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Klimatická krize je jako rakovina, říkají lékaři, a vyzývají své kolegy k podpisu Otevřeného dopisu

Thu, 08/22/2019 - 09:47
Iniciativa Doctors for Future Česká republika vydala Otevřený dopis, ve kterém vyzývá k bezodkladnému a účinnému řešení klimatické krize. Vyjadřuje v něm také podporu protestům studentů proti ignoraci environmentální katastrofy, ve které se jako lidstvo nacházíme. ,,Jsme znepokojeni skutečností, že celý svět včetně České republiky naprosto... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 294/2005 Sb.

Thu, 08/22/2019 - 09:42
Citace: 200/2019 Sb. Částka: 85/2019 Sb. Na straně (od-do): 1787-1793 Rozeslána dne: 15. srpna 2019 Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo životního prostředí Datum přijetí: 2. srpna 2019 ... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Firma ASAP nedodržela podmínky při odstraňování a zpracovávání vedlejších produktů a odpadů živočišného původu. Dostala pokutu 200 tisíc korun

Thu, 08/22/2019 - 08:53
Společnost A S A P s.r.o. provozovala zařízení ,,Asanační podnik Věž" v rozporu s podmínkami integrovaného povolení v částech ,,voda" a ,,ovzduší", včetně podmínek provozu zařízení stanovených v provozních řádech. Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Havlíčkově Brodě jí za to uložili pokutu 200 tisíc korun. Výše uvedená... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

V budoucnu se z čárového kódu dozvíte toxické látky ve spotřebním zboží. Právě probíhá zkušební provoz mobilní aplikace Scan4Chem

Wed, 08/21/2019 - 17:53
Desítky dobrovolníků v České republice testují mobilní aplikaci Scan4Chem[i], která po naskenování čárového kódu se výrobců zeptá, zda výrobek obsahuje zdraví škodlivé látky. V pilotní fázi se zaměřují na výrobky velkých nadnárodních firem - od sportovní obuvi až po zubní kartáčky. Cílem je přesvědčit výrobce, aby informovali zákazníky o obsahu... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Dobrovolníci na podzim opět uklidí Česko i celý svět

Wed, 08/21/2019 - 11:54
Již za měsíc proběhne hlavní podzimní termín dobrovolnických úklidových akcí, tentokrát opět u příležitosti celosvětové akce World cleanup day.Oznámili to organizátoři akce Ukliďme svět, ukliďme Česko z Českého svazu ochránců přírody a spolku Ukliďme Česko, kteří vyzývají veřejnost k aktivnímu zapojení do úklidu. Loňský rok 15. září proběhla doposud... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Bělokarpatský biojarmark opět na Ozvěnách Horňácka

Wed, 08/21/2019 - 11:53
Biojarmark proběhne 24. srpna 2019 od 13,00 do 19,00 hodin na náměstí ve Velké nad Veličkou. Spojení prezentace ekologického zemědělství a folklóru na této akci má tradici už od roku 2002. Je to akce s krásnou atmosférou. Prezentují se ekozemědělci, výrobci i prodejci biopotravin a neziskové organizace činné v ekologickém zemědělství. Atmosféru dotváří i... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Za porušení zákona o vodách uložili inspektoři ČIŽP společnosti Březovská zemědělská dvě pokuty za více než 200 tisíc korun

Wed, 08/21/2019 - 07:54
Inspektoři z Oblastního inspektorátu České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Ostravě uložili společnosti Březovská zemědělská, a. s. dvě pokuty za porušení zákona o vodách. Přes 140 tisíc korun za odběr podzemních vod bez povolení a 65 tisíc korun za nakládání se závadnými látkami. Pokuty nabyly právní moci 2. srpna 2019. ,,Březovská zemědělská,... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Komerční banka ,,zelená" před očima. Ročně ušetří 1,5 tuny plastů

Wed, 08/21/2019 - 06:55
Již druhým rokem je partnerem iniciativy Ukliďme svět, ukliďme Česko společnost Komerční banka, jejíž zaměstnanci se po celý rok aktivně účastní úklidových akcí. Letos jich bylo v terénu už přes stovku a další velká vlna se chystá na podzim. "Podpora partnerů akce je pro nás důležitá primárně z hlediska finančního zajištění, především abychom měli... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Vídeň zavádí klimatické zóny: ročně vznikne 8 000 bytů, které nebudou využívat fosilní paliva

Tue, 08/20/2019 - 16:51
Návaly tepla, tropické noci a extrémní deště - nejen Vídeň pociťuje stále více dopady klimatických změn. V rozvíjejícím se městě jako je rakouská metropole představuje výstavba novostaveb jeden z centrálních nástrojů pro účinnou ochranu klimatu. Osm z deseti bytů tak nebude moci využívat fosilní paliva na vytápění, chlazení nebo ohřev vody. Podle... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Zeleň a voda v krajině - terénní exkurze k prioritní ose 4 OPŽP na Jižní Moravě

Tue, 08/20/2019 - 11:54
Přijměte pozvání na terénní exkurzi zaměřenou na ukázky projektů podpořené z Operačního programu Životní prostředí v prioritní ose 4 - posílení přirozených funkcí krajiny. Seminář je vhodný především pro projektanty, žadatele a ostatní zájemce, kteří se podílejí na přípravě žádostí a chystají k realizacím projekty spolufinancované z prioritní osy... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Na unijním seznamu přibylo dalších 17 invazních druhů

Tue, 08/20/2019 - 10:50
Dnešním dnem vstupuje v účinnost prováděcí nařízení Evropské Komise. V rámci druhé aktualizace unijního seznamu invazních nepůvodních druhů se dostalo na seznam dalších 17 nových druhů. Unijní seznam je prováděcím nástrojem Nařízení EU č. 1143/2014, které je platné od roku 2015. Vybrané druhy mohou být zařazovány na základě žádosti členských států,... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Citlivá rekonstrukce Nemocnice Podlesí v Třinci se podřídila přítomnosti ohrožených ptáků

Tue, 08/20/2019 - 09:51
Další etapu stavebních prací zahájili tento týden v Nemocnici Podlesí v Třinci, která patří do skupiny AGEL. Ačkoliv se s rekonstrukcí fasády polikliniky (budova A) začalo již v červnu, mohli stavební dělníci postavit lešení ve čtvrtém patře budovy teprve nyní. A to s ohledem na zákonem chráněné rorýse hnízdící ve větracích otvorech pod střechou nemocnice.... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Plzeňská teplárenská dostala za nedodržování emisních limitů pokutu 250 tisíc korun

Tue, 08/20/2019 - 08:42
Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení ochrany ovzduší v Plzni uložili pokutu 250 tisíc korun společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. za provoz teplárny v rozporu s integrovaným povolením a provozním řádem. Firma počátkem července 2018 nedodržela lhůty pro odstranění poruch zařízení a následně neplnila emisní limity oxidu... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

CENIA - Oddělení odborné podpory

Tue, 08/20/2019 - 07:52
Další z činností CENIA, české informační agentury životního prostředí je odborná podpora výkonu státní správy v oblasti integrované prevence a omezování znečištění (IPPC). Odbornou podporou se rozumí zpracovávání vyjádření k žádostem o vydání integrovaného povolení a jejich změnám a účast na přezkumech organizovaných podle zákona o integrované... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Pracovníkům výrobní haly Železný už v létě není vedro

Mon, 08/19/2019 - 17:42
Průmyslové haly už nemusí být jen železobetonovou konstrukcí, ve které je v létě vedro a v zimě zima. Mohou být porostlé rostlinami, šetřit s vodou a dokonce ochlazovat své okolí. Taková stojí v Jílovišti kousek od Prahy a uchází se o titul nejsympatičtějšího nápadu v soutěži Adapterra Awards, která hledá chytrá řešení, jak se připravit na projevy změny... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

MONETA Money Bank vypracovala unikátní cenovou mapu zemědělské půdy v ČR

Mon, 08/19/2019 - 16:41
MONETA Po letech konstantního růstu objemu bankovních úvěrů na nákup zemědělské půdy došlo v loňském roce k jejich stagnaci a mírnému poklesu. Vyplývá to z analýzy konkrétních kupních smluv financovaných prostřednictvím bankovních úvěrů, zpracovanou MONETA Money Bank, jejímž výsledkem je unikátní cenová mapa České republiky. Změnu v objemu transakcí... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Pages