Obnovitelné zdroje

Subscribe to Obnovitelné zdroje feed Obnovitelné zdroje
Odborný portál životního prostředí a ekologie. Články ze sekcí voda, ovzduší, odpady, chemické látky, havárie, hluk, příroda, GMO, zemědělství, les, geologie, energie, EIA, IPPC a EMS, kalendář odborných akcí a další...
Updated: 1 hour 42 min ago

V Národním parku Šumava se sleduje život jelenů. Dožívají se vysokého věku, jak ukázal jelen ,,Vincek"

Sat, 01/04/2020 - 06:52
Jelen, kterého jsme při obojkování pojmenovali Vincek, nám celých 14 let podával informace o svém životě díky telemetrickému obojku, který začal nosit ve svých třech letech. ,,Jelen Vincek byl, pro účel nasazení telemetrického obojku, poprvé uspán a označen ušní značkou 13. dubna 2005 v přezimovací obůrce Paště, tehdy jako tříleté zvíře. Toto obojkování... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Plovoucí jaderná elektrárna dodala první elektřinu do sítě

Fri, 01/03/2020 - 16:56
19. prosince 2019 začala plovoucí jaderná elektrárna Akademik Lomonosov dodávat do sítě elektřinu. Událost získala na symbolice tím, že ve stejný den byl v Peveku, kde elektrárna kotví, rozsvícen novoroční strom. Plovoucí elektrárna se skládá z jaderného dvojbloku (dva reaktory KLT-40S) a pobřežní infrastruktury. Vyráběná elektřina proudí do Čaun-Bilibinského... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Vyhlášení průměrné ceny dřeva pro rok 2020 k výpočtu poplatku za odnětí lesních pozemků

Fri, 01/03/2020 - 10:55
Ministerstvo zemědělství vyhlásilo průměrnou cenu dřeva pro rok 2020 k určení výše poplatku za odnětí lesních pozemků s účinností k 1.1.2020. Průměrná cena dřeva k určení výše poplatku za odnětí lesních pozemků pro rok 2020 činí 579 Kč/m3. Přílohy Sazba pro rok 2020 (PDF, 170 KB) ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Češi vyvinuli špičkový materiál pro likvidaci radioaktivní zátěže v půdě

Fri, 01/03/2020 - 10:43
Unikátnímu nanokompozitnímu materiálu na sorpci radionuklidů, který vzešel ze spolupráce firmy TOSEDA, s.r.o. (TOSEDA), pomohla na svět Technologická agentura ČR (TA ČR). Částkou přesahující 23 milionů korun podpořila projekt uznávaného týmu výzkumníků z Pardubic, kteří se dokázali prosadit i na zahraničních trzích. Spolupracují například s Evropskou kosmickou... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Nové předpisy ekologického zemědělství

Fri, 01/03/2020 - 09:52
Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství...Nařízení vlády o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření Citace: 330/2019 Sb. Částka: 140/2019 Sb. Na straně (od-do): 3354-3415 Rozeslána dne: 17. prosince 2019 ... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Energetická účinnost jako řešení vedoucí ke snížení emisí CO2

Fri, 01/03/2020 - 09:46
Zpráva ,,Global Carbon Budget 2019" prezentována na klimatickém summitu OSN v Madridu (COP25) je prvním dokumentem uvádějícím celoroční odhady emisí CO2. Z tohoto dokumentu je patrné, že celosvětové emise oxidu uhličitého neustále rostou, i když výrazně pomaleji. Ačkoli z nejnovější zprávy výzkumné skupiny Global Carbon Project vyplývá, že emise oxidu uhličitého v... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Odborné semináře Spatium naturalis per humana vita

Fri, 01/03/2020 - 08:49
Ve druhé polovině letošního roku pořádala CENIA, česká informační agentura životního prostředí cyklus seminářů Spatium naturalis per humana vita jako součást odborných aktivit v rámci institucionální podpory vědy, výzkumu a inovací. Hlavní ambicí seminářů bylo představit výsledky výzkumných aktivit agentury v širších souvislostech a vytvořit komunikační... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Společnost porušila zákon o odpadech a inspektoři ČIŽP jí za to uložili pokutu 150 tisíc korun

Fri, 01/03/2020 - 07:51
Právnická osoba ŠTOCHL GROUP s.r.o. se sídlem v Praze umožnila na část pozemků v k. ú. Mirošovice u Říčan, které užívá na základě nájemní smlouvy, navézt a následně skladovat tři tisíce tun stavebních odpadů. Pozemky k tomu ale nebyly určeny. V roce 2018 tam navezla a skladovala 1200 tun nakoupených odpadních asfaltových směsí, aniž měla patřičné... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

MŽP pomůže řešit prašnost v ulicích, na častější čištění posílá vybraným městům 50 milionů

Thu, 01/02/2020 - 16:49
Tisíce tun škodlivých prachových částic odstraní ročně města a kraje při sezónním čištění komunikací...Pomocnou ruku jim nyní podává Ministerstvo životního prostředí. Z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR uvolňuje na nadlimitní (tedy na častější, než stanovuje zákon) čištění komunikací ve městech se zhoršenou kvalitou ovzduší 50... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Nejnovější index atraktivnosti zemí pro investice do obnovitelných zdrojů

Thu, 01/02/2020 - 08:56
Pokud chceme do budoucna skutečně směřovat k uhlíkové neutralitě, je potřeba investovat nejen do výroby energie z obnovitelných zdrojů, ale také do elektrifikace dopravy a teplárenství, do vodíkové energie nebo do inteligentních distribučních sítí, díky nimž lze v reálném čase regulovat decentralizovanou výrobu a spotřebu elektrické energie. Vyplývá to ze zprávy k... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

MŽP zveřejnilo aktualizované mapy povodňového nebezpečí a povodňových rizik

Thu, 01/02/2020 - 08:56
Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo aktualizované mapy povodňového nebezpečí a povodňových rizik pro 2. plánovací cyklus podle evropské směrnice o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik. Ministerstvo životního prostředí upozorňuje, že do doby schválení aktualizovaných plánů pro zvládání povodňových rizik zůstávají v platnosti mapy z 1.... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Tisková zpráva k projektu ENHANCE- EMAS as a Nest to Help And Nurture the Circular Economy

Thu, 01/02/2020 - 08:48
CENIA, česká informační agentura životního prostředí již třetím rokem realizuje projekt ENHANCE - EMAS as a Nest to Help And Nurture the Circular Economy, jehož účelem je podpořit oběhové hospodářství a ochranu životního prostředí prostřednictvím programu environmetálního auditu a managementu EMAS. Cílem projektu, jehož se účastní dalších pět partnerů ze... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

MŽP vydalo poslední číslo Věstníku v roce 2019

Thu, 01/02/2020 - 08:41
Ministerstvo životního prostředí vydalo na svých webových stránkách prosincové číslo Věstníku MŽP... Obsahem tohoto čísla je: metodické sdělení odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence MŽP pro uchazeče o vykonání zkoušky odborné způsobilosti podle § 19 odst. 4 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb. a podle § 1 vyhlášky MŽP č.... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Nejvyšší správní soud potvrdil pokutu 2,7 milionu korun za navezení odpadů s nadlimitním množstvím škodlivin do Mýta na Rokycansku

Thu, 01/02/2020 - 07:46
Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost společnosti KOLOC s.r.o. a potvrdil tak pokutu 2, 7 milionu korun, kterou firmě v roce 2014 uložili inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) za navezení celkem 22 tisíc tun odpadů na pozemky v obci Mýto na Rokycansku, které k nakládání s odpady nebyly určeny. Inspektoři ČIŽP z Oblastního... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Češi ročně vyhodí 200 tun textilu. Vzrůstá však zájem o třídění

Tue, 12/31/2019 - 13:46
Nakupování oblečení je známou kratochvílí, která má však také značný dopad na životní prostředí. I v dnešní době, která volá po udržitelnosti, se stále prodávají oděvy z nekvalitních textilů, jež vydrží pouze několik nošení a poté nezbyde, než je vyhodit. Byť roční produkce textilního odpadu neklesá, roste mezi Čechy zájem o jeho třídění. Podle... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Signály 2019 ,,Krajina a půda v Evropě"

Tue, 12/31/2019 - 09:44
Evropská agentura pro životní prostředí (European Environment Agency, EEA) vydala novou publikaci Signály 2019 ,,Krajina a půda v Evropě". Proč je nutné, abychom tyto životně důležité a omezené zdroje využívali udržitelným způsobem. Publikace v českém jazyce, tématické články a infografiky jsou dostupné zde. Bez zdravé krajiny a půdy nemůžeme existovat. Díky... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Buďte ohleduplní k životnímu prostředí i při výběru chytrého telefonu

Tue, 12/31/2019 - 08:47
Používejte smartfon co nejdéle a kupujte kvalitní výrobky, které se dají opravovat... Neustále se diskutuje o tom, zda má používání mobilního telefonu negativní dopad na naše zdraví, zda nepříklad nemůže způsobovat nádory na mozku a podobně. Jen málokdo si však uvědomuje, že výroba telefonů a jejich používání má dopad na celý svět. Kovy používané v... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Hodnocení vlivů jezu u Děčína bylo po čtrnácti letech ukončeno

Tue, 12/31/2019 - 08:44
ŘVC ČR za přípravu stavby utratilo více než 625 miliónů korun Ministerstvo životního prostředí svým sdělením ze dne 18. prosince 2019 ukončilo hodnocení vlivů plánovaného jezu u Děčína za 5,2 mld. Kč na životní prostředí, neboť Ředitelství vodních cest ČR ve lhůtě tří let do 14. září 2019 řádně nedoplnilo dokumentaci o požadované chybějící údaje.... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Aliance pro plasty v oběhovém hospodářství má více než 170 členů

Mon, 12/30/2019 - 08:54
Evropská komise informovala o tom, že se podařilo výrazně navýšit signatáře Aliance pro plasty v oběhovém hospodářství (Circular Plastics Alliance). Aliance byla spuštěna v prosinci 2018 a od té doby se do ní zapojilo více než 170 subjektů. Jejím cílem je do roku 2025 použít 10 milionů tun recyklovaného plastu ročně pro tvorbu nových výrobků, přičemž... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Pages