Obnovitelné zdroje

Subscribe to Obnovitelné zdroje feed Obnovitelné zdroje
Odborný portál životního prostředí a ekologie. Články ze sekcí voda, ovzduší, odpady, chemické látky, havárie, hluk, příroda, GMO, zemědělství, les, geologie, energie, EIA, IPPC a EMS, kalendář odborných akcí a další...
Updated: 21 sec ago

Úspory energie - Výzva V

Tue, 01/07/2020 - 11:50
Cílem Výzvy je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie... Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory): dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 500 tis. Kč a maximálně do výše 15 mil. EUR míra podpory u projektu: a)... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Spuštění ISPOP ve verzi pro ohlašování v roce 2020

Tue, 01/07/2020 - 07:52
Dne 2. 1. 2020 byla po plánované odstávce spuštěna upravená verze ISPOP. Během odstávky došlo k nasazení nových verzí PDF formulářů pro ohlašování v roce 2020. UPOZORNĚNÍ! PDF formuláře ke stažení jsou k dispozici pouze zaregistrovaným uživatelům po přihlášení v sekci "MŮJ ÚČET" -> záložka "Stažení... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Firma provozovala lakovnu rozpouštědlových nátěrových hmot v rozporu s povolením. Inspektoři ČIŽP jí uložili pokutu 180 tisíc korun

Tue, 01/07/2020 - 05:49
Obchodní firma UNICON, spol. s r.o. z Třebíče provozovala zdroj znečišťování ovzduší - lakovnu rozpouštědlových nátěrových hmot ve Vladislavi, která je vyjmenovaným stacionárním zdrojem, v rozporu s povolením provozu. Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z Havlíčkova Brodu jí za to uložili pokutu 180 tisíc korun. Provozovatel od června 2017... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Aktualizovaná Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014+ (24. verze)

Tue, 01/07/2020 - 04:54
Státní fond životního prostředí ČR informuje o aktualizaci Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014-2020 s účinností od 2. 1. 2020. Přehled provedených změn je uveden v úvodu dokumentu. Mezi nejpodstatnější změny patří doplnění nákupu nemovitosti od osoby blízké a osob spojených s právnickou osobou... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Radnice Nového Jíčína mapuje projevy změny klimatu ve městě

Mon, 01/06/2020 - 17:47
Nový Jičín připravuje Katalog adaptačních opatření v souvislosti se změnou klimatu. Proto se úřad obrátil na občany s žádostí, aby vyplnili dotazník, ve kterém popíší, jestli pociťují změny klimatu ve městě a zda se obávají povodní, sucha či jiných extrémních jevů počasí. Katalog bude obsahovat doporučení, která by měla negativní dopady změny klimatu... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Provozovatel děčínského aquaparku dostal pokutu za odběr podzemních vod nad povolený limit

Mon, 01/06/2020 - 16:42
Pokutu 153 850 korun dostala příspěvková organizace Děčínská sportovní za to, že odebrala celkem 6154 metrů krychlových podzemních vod nad povolený limit. Pochybení provozovatele děčínského aquaparku zjistili při kontrole poplatkových přiznání za rok 2018 inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z Oblastního inspektorátu v Ústí nad Labem. V... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Aktuální informace o finanční podpoře hospodaření v lesích a provozu myslivosti

Mon, 01/06/2020 - 12:53
Hospodaření v lese a provoz myslivosti jsou z rozpočtu Ministerstva zemědělství finančně podporovány prostřednictvím níže uvedených ekonomických nástrojů. Vlastníci lesů, podnikatelé v lesním hospodářství a uživatelé honiteb se mohou orientovat na tyto dotační programy: finanční příspěvky na hospodaření v lesích (z rozpočtu MZe i z rozpočtu... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Novinky roku 2020 v resortu zemědělství: omezení plochy monokultur či pomoc při kůrovcové kalamitě

Mon, 01/06/2020 - 10:54
Finanční pomoc pro vlastníky lesů a mimořádná opatření na zvládání kůrovcové kalamity, prodloužení doby lovu zvěře, investice do boje se suchem, omezení plochy monokultur či povinnost očipovat psy jsou některé z novinek, které přináší rok 2020 v resortu zemědělství. ,,Stejně jako v předchozích letech, i letos se zaměříme na oblasti, které je třeba řešit... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Dukovany mají první ,,jadernou

Sun, 01/05/2020 - 10:51
První veřejná rychlodobíjecí stanice pro elektromobily v České republice, která je napájena výhradně z produkce bezemisního jaderného zdroje, funguje ode dneška na parkovišti před Jadernou elektrárnou Dukovany. Právě zapojením v rámci vlastní spotřeby elektřiny v elektrárně lze stoprocentně garantovat, že dobitý elektromobil se ani zprostředkovaně nepodílí na... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Praha-Slivenec: Nový unikátní park

Sun, 01/05/2020 - 09:56
Je málo parků, kde si lidé mohou lehnout na trávník, kde si mohou i ustlat a opalovat se, aniž by je někdo vyháněl. A jen jeden takový se může pyšnit i výhledem na Barrandovské ateliéry. Je jím právě otevřený park Granátová v pražském Slivenci. Je to park pro celou rodinu. Děti se vyřádí na dětském hřišti plném moderních a hlavně bezpečných houpaček a... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Voda v cévách rostlin protéká odlišně od dosavadních představ vědců

Sun, 01/05/2020 - 06:50
Nečekaně silné rozdíly v napětí vody napříč stonkem rostlin zaznamenal biolog Martin Bouda z Botanického ústavu AV ČR. Tyto rozdíly pak významně brzdí vodu v jejich nejširších cévách a mění dosavadní představy botaniků o průtoku vody rostlinami. Výsledky výzkumu, na němž vědec spolupracoval spolupráci s kolegy ze špičkových světových vědeckých pracovišť,... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Kvalitu ovzduší v ČR ovlivňují domácí a zahraniční zdroje půl na půl

Sun, 01/05/2020 - 04:52
Největší vliv mají domácnosti, doprava a v některých lokalitách průmyslové zdroje, říkají výsledky nejnovější analýzy příčin znečištění ovzduší v ČR.Za přibližně polovinu znečištění v oblastech s překročeným imisním limitem jsou zodpovědné české zdroje, druhou polovinu způsobují přeshraniční vlivy. Ministerstvo životního prostředí dnes... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Vědec z Botanického ústavu AV ČR zpochybnil dosavadní představy o průtoku vody cévami rostlin

Sun, 01/05/2020 - 04:48
Vědec z Botanického ústavu AV ČR, ve spolupráci s kolegy ze špičkových světových vědeckých pracovišť, objevil nečekaně silné rozdíly v napětí vody napříč stonkem rostlin, které významně brzdí vodu v jejich nejširších cévách. Výsledky výzkumu pomáhají vysvětlit, proč se v průběhu evoluce vyskytují jen určité typy dřeva a mohou najít uplatnění... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Nová publikace poradí, jak pomáhat motýlům

Sat, 01/04/2020 - 10:48
Calla vydává novou publikaci ,,Ochrana motýlů v zahradě, ve městě a v krajině", která srozumitelnou formou seznamuje veřejnost s tématikou ohrožení a ochrany motýlů. Motýli patří k vůbec nejoblíbenějším skupinám živočichů. A určitě tomu tak není pouze kvůli kráse a barevnosti. Považujeme je také za užitečné pomocníky při opylování volně rostoucích i... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Co nás čeká na obloze roku 2020?

Sat, 01/04/2020 - 09:52
Mezi nejzajímavější úkazy nadcházejícího roku patří lednové zatmění Měsíce, mimořádná viditelnost planety Venuše, opětovné přiblížení Marsu a nakonec úkaz století - těsné přiblížení Jupiteru a Saturnu. Hned začátkem roku uvidíme maximum meteorického roje Kvandrantidy, který svou frekvencí meteorů patří mezi tři nejaktivnější roje.... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Novinky z AOPK

Sat, 01/04/2020 - 08:56
Zaregistrujte se na konferenci Urbanizace krajiny a nástroje k jejímu usměrňování 2.1.2020 Pořádá ji 4.2.2020 AOPK ČR společně s ČZU, Fakultou životního prostředí. AOPK ČR, Ústředí Publikace Ekologická obnova II v angličtině 27.12.2019 Je zaměřena na nové projekty a poznatky, u déle běžících projektů na nové výsledky a jejich... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Studentské práce na téma CSR za posledí 3 roky

Sat, 01/04/2020 - 08:51
SOKOLOVSKÁ, Ivana. Společenská odpovednost jako faktor při výběru zaměstnání (ČR). Diplomová práce. Mendelova univerzita v Brně, 2019, 119 s. ŠULOVÁ, Veronika. Společenská odpovědnost v cestovním ruchu. Diplomová práce. Mendelova univerzita v Brně, 2019, 104 s. ROZKOŠNÁ, Markéta. Vnímání společenské odpovědnosti vysokých škol v Brně z pohledu zainteresované... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Ruka z recyklovaného PETu pomáhá ve FN Motol pacientům s poškozením míchy

Sat, 01/04/2020 - 07:56
Výzkumná skupina PETMAT podporovaná Mattoni 1873 vytvořila technologií 3D tisku prototyp mechanické ruky. Ruka držící komunikátor Alexa* pomáhá ve Fakultní nemocnici Motol pacientům s poškozením míchy komunikovat s okolím. Prototyp mechanické ruky je vyroben ze 100 % recyklovaného PETu a nese pracovní název Velexa (spojení názvu komunikátoru Alexa a jména konstruktéra... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

V Národním parku Šumava se sleduje život jelenů. Dožívají se vysokého věku, jak ukázal jelen ,,Vincek"

Sat, 01/04/2020 - 06:52
Jelen, kterého jsme při obojkování pojmenovali Vincek, nám celých 14 let podával informace o svém životě díky telemetrickému obojku, který začal nosit ve svých třech letech. ,,Jelen Vincek byl, pro účel nasazení telemetrického obojku, poprvé uspán a označen ušní značkou 13. dubna 2005 v přezimovací obůrce Paště, tehdy jako tříleté zvíře. Toto obojkování... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Plovoucí jaderná elektrárna dodala první elektřinu do sítě

Fri, 01/03/2020 - 16:56
19. prosince 2019 začala plovoucí jaderná elektrárna Akademik Lomonosov dodávat do sítě elektřinu. Událost získala na symbolice tím, že ve stejný den byl v Peveku, kde elektrárna kotví, rozsvícen novoroční strom. Plovoucí elektrárna se skládá z jaderného dvojbloku (dva reaktory KLT-40S) a pobřežní infrastruktury. Vyráběná elektřina proudí do Čaun-Bilibinského... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Pages