Obnovitelné zdroje

Subscribe to Obnovitelné zdroje feed Obnovitelné zdroje
Odborný portál životního prostředí a ekologie. Články ze sekcí voda, ovzduší, odpady, chemické látky, havárie, hluk, příroda, GMO, zemědělství, les, geologie, energie, EIA, IPPC a EMS, kalendář odborných akcí a další...
Updated: 46 min 45 sec ago

Jaký bude osud lesů v Nízkém Jeseníku

Sat, 01/11/2020 - 08:54
Produkce a zdravotní stav lesních porostů ve střední Evropě vykazují v posledních letech výrazné negativní změny...Příčin zhoršování situace je více - změny klimatu, nedostatek živin, zvýšené depozice dusíku a s tím související zvýšená aktivita škůdců. Jednou z nejvíce postižených oblastí je Slezsko a Severní Morava, kde chřadnutí a odumírání smrkových... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Rozdělení investičních a neinvestičních prostředků - doporučení pro žadatele a příjemce dotací z OPŽP

Sat, 01/11/2020 - 08:51
Upozorňujeme příjemce dotace z Operačního programu Životní prostředí, aby věnovali zvýšenou pozornost rozdělení prostředků na investiční a neinvestiční výdaje v ISKP 14+ a zaúčtování podpory v souladu s požadavky zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek. Nesoulad zaúčtovaných a proplacených... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření

Fri, 01/10/2020 - 10:54
Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství... Citace: 351/2019 Sb. Částka: 146/2019 Sb. Na straně (od-do): 3553-3556 Rozeslána dne: 20. prosince 2019 Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR ... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Sběr podnětů pro nový Geoportál

Fri, 01/10/2020 - 10:52
CENIA, česká informační agentura životního prostředí zahájila sběr uživatelských požadavků pro nový geoportál. Současný Národní geoportál INSPIRE, který CENIA provozuje již od roku 2011, čeká obnova. Pro nový geoportál sbíráme podněty a nápady a chceme znát Váš názor na stávající řešení. Chtěli bychom Vás proto požádat o vyplnění tohoto dotazníku. ... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Provozovatel lyžařského areálu Kempaland Bukovec dostal pokutu téměř 170 tisíc korun za nadlimitní odběr vod z řeky Olše

Fri, 01/10/2020 - 10:49
Pokutu 169 900 korun dostala společnost Technické služby Bukovec, s.r.o. za to, že při zasněžování sjezdovek odebrala v průběhu let 2016 až 2019 celkem 16 990 metrů krychlových povrchových vod z řeky Olše nad povolený limit. Pochybení provozovatele lyžařského areálu Kempaland Bukovec na Frýdecko-Místecku zjistili při kontrole inspektoři České inspekce životního... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Kvůli suchu začínáme propojovat české vodovody

Fri, 01/10/2020 - 06:50
Na rekonstrukci páteřních vodovodů a propojování vodovodních soustav bude vynaloženo v příštích dvou letech bezmála půl miliardy korun. Pro vlastníky vodárenské infrastruktury vytvoří Ministerstvo zemědělství (MZe) samostatný dotační program, pomocí kterého na peníze dosáhnou. Informoval o tom ministr zemědělství Miroslav Toman s tím, že v dalších letech bude... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Povinnosti týkající se klasifikace a označování nesplňuje 44 % nebezpečných směsí

Fri, 01/10/2020 - 05:56
Projekt fóra o prosazování v celoevropském měřítku zjistil závažnou neshodu v klasifikaci a označování směsí (zveřejněno ECHA 17. 12. 2019). Šestý celoevropský projekt fóra o prosazování (REF-6) byl zaměřený na klasifikaci a označování směsí. Nejčastějšími kontrolovanými směsmi byly mycí a čisticí prostředky; biocidní přípravky; nátěry, barvy,... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Závěry o BAT pro průmysl potravin, nápojů a mléka

Fri, 01/10/2020 - 04:43
Referenční dokumenty o nejlepších dostupných technikách BREF (angl. Reference Document on Best Available Techniques) obsahují kapitolu s názvem "závěry o nejlepších dostupných technikách", která je výtahem nejdůležitějších parametrů z celého obsažného dokumentu BREF. V závěrech o nejlepších dostupných technikách je tedy možné shrnout pouze to, co je uvedeno v... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Závěry o BAT pro spalování odpadu

Thu, 01/09/2020 - 11:44
Referenční dokumenty o nejlepších dostupných technikách BREF (angl. Reference Document on Best Available Techniques) obsahují kapitolu s názvem "závěry o nejlepších dostupných technikách", která je výtahem nejdůležitějších parametrů z celého obsažného dokumentu BREF. V závěrech o nejlepších dostupných technikách je tedy možné shrnout pouze to, co je uvedeno v... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Program seminářů cyklu Spatium naturalis per humana vita v 1. polovině roku 2020

Thu, 01/09/2020 - 11:41
Ve druhé polovině minulého roku pořádala CENIA, česká informační agentura životního prostředí cyklus seminářů Spatium naturalis per humana vita jako součást odborných aktivit v rámci institucionální podpory vědy, výzkumu a inovací. Hlavní ambicí seminářů bylo představit výsledky výzkumných aktivit agentury v širších souvislostech a vytvořit komunikační... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Návrhy předběžných přehledů významných problémů nakládání s vodami zjištěných v povodí

Thu, 01/09/2020 - 10:55
V souladu s ustanovením § 16 vyhlášky č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění pozdějších předpisů, se zpřístupňuje návrh Předběžného přehledu významných problémů nakládání s vodami zjištěných v části mezinárodní oblasti povodí Labe na území České republiky, návrh Předběžného přehledu významných... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Přichází tzv. "doba bezplastová." Se 100 % přírodními brčky Bamboo si dáte drink bez chemií a výčitek

Thu, 01/09/2020 - 10:42
Firmy už nyní hledají do svých podniků náhradu za plastová brčka, jelikož od roku 2021 budou všechny jednorázové plasty v Evropské unii zakázány a tato brčka jsou odpověď na jejich volání. Brčka BAMBOO z rostlinných vláken jsou od výroby až po likvidaci na 100% ekologická, jednorázová a funkční. Díky inovativní technologii zpracování bambusu za sucha, mají... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Zelené autobusy na Šumavě přepravily desítky tisíc návštěvníků

Thu, 01/09/2020 - 08:50
Sezónní hromadná doprava na území CHKO a NP Šumava, tzv. Zelené autobusy, letos v červenci a srpnu přepravila bezmála 47 tisíc osob společně s více než 5000 jízdními koly. ,,Zelené autobusy v létě 2019 vyjely už po čtyřiadvacáté. Autobusové linky převážely turisty jak v oblasti západní a centrální Šumavy, ale také na jihu, mezi Novou Pecí a Jeleními vrchy a... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Firma nerespektuje rozhodnutí ČIŽP, nezajišťuje na lesních pozemcích nápravu a nepečuje o ně. Přitom její činností je lesnictví v různých regionech ČR

Thu, 01/09/2020 - 08:44
Vlastník lesních pozemků FORESTMAN s.r.o. se sídlem v Praze nesplnil v souvislosti s nedostatky při obnově lesa v katastrálním území Vlastibořice ani v další náhradní lhůtě uložené opatření k nápravě. Spáchal tak úmyslně přestupek a inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z Liberce mu za to uložili další pokutu 280 tisíc korun. Ta nabyla 26.... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Státní program na podporu úspor energie - výzvy pro rok 2020

Thu, 01/09/2020 - 05:43
Aktuální výzvy programu MPO-EFEKT... 2D - Energetický management 2020 Uzávěrka podávání žádostí: 30.09.2020 Dotace je určena na tvorbu dokumentů nutných k zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu a opatření nezbytných pro snižování energetické náročnosti. Veškeré další informace naleznete ve výzvě a zejména v plném textu... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

ČR více ochrání své přírodní bohatství, vláda schválila tvz. antiinvazní novelu zákona o přírodě a krajině a dalších předpisů

Wed, 01/08/2020 - 11:49
Novela zákona o ochraně přírody a krajiny na základě evropské legislativy nově specifikuje, jakým způsobem bude stát bojovat s invazními nepůvodními druhy rostlin a živočichů. Ty jsou totiž rizikem pro naše přírodní bohatství, způsobují citelné hospodářské škody a v některých případech ohrožují i lidské zdraví. Na přípravě novely zákona MŽP intenzivně... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 209/2004 Sb., o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpis

Wed, 01/08/2020 - 06:50
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 38 zákona č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty... Citace: 341/2019 Sb. Částka: 144/2019 Sb. Na straně (od-do): 3498-3517 Rozeslána dne: 20. prosince 2019 Druh... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 403/2015 Sb., o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla

Wed, 01/08/2020 - 05:56
Citace: 360/2019 Sb. Částka: 151/2019 Sb. Na straně (od-do): 3698 Rozeslána dne: 31. prosince 2019 Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu Datum přijetí: 20. prosince 2019 ... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Firma provozující Skládku Šlapanice dostala od inspektorů ČIŽP další pokuty. Tentokrát za 260 tisíc korun

Wed, 01/08/2020 - 05:55
Společnost SATESO, s.r.o. ze Šlapanic dostala od inspektorů České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Brně dvě pokuty za celkových 260 tisíc korun. V rozporu s integrovaným povolením provozovala zařízení k odstraňování odpadů ,,skládku Šlapanice", kdy nezabezpečila udržování výšky hladiny průsakové vody ve skládce na k?tě stanovené provozním řádem. Firma... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 132/2018 Sb., o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin

Tue, 01/07/2020 - 13:52
Citace: 359/2019 Sb. Částka: 150/2019 Sb. Na straně (od-do): 3694-3695 Rozeslána dne: 31. prosince 2019 Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo zemědělství Datum přijetí: 17. prosince 2019 ... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Pages