Obnovitelné zdroje

Subscribe to Obnovitelné zdroje feed Obnovitelné zdroje
Odborný portál životního prostředí a ekologie. Články ze sekcí voda, ovzduší, odpady, chemické látky, havárie, hluk, příroda, GMO, zemědělství, les, geologie, energie, EIA, IPPC a EMS, kalendář odborných akcí a další...
Updated: 48 min 18 sec ago

Ptačí park, zelená fabrika, čistírna na střeše, chytré centrum a proměna Zálúčí. Nejlepší klima nápady si odnáší ceny Adapterra Awards

Tue, 11/05/2019 - 04:48
Pondělím 4. listopadu vrcholí prví roční celorepublikové soutěže Adapterra Awards...Nadace Partnerství dnes ocenila pětici nejlepších nápadů na zvládání dopadů klimatické změny v rámci konference Jak na sucho a horko - ve městě i v krajině v pražském IPR CAMPu. Za nejsympatičtější projekt si veřejnost vybrala Ptačí park Josefovské louky. Odborná porota pak ve... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Firma provozovala stacionární zdroje znečišťování ovzduší bez povolení provozu. Dostala pokutu 200 tisíc korun

Mon, 11/04/2019 - 17:52
Společnost CIKAUTXO CZ s.r.o. se sídlem v Kokoníně (Jablonec nad Nisou), provozovatel stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší dostala od České inspekce životního prostředí (ČIŽP), Oblastního inspektorátu Liberec, pokutu 200 tisíc korun. Za to, že tyto zdroje provozovala bez povolení provozu a tím porušila zákon o ovzduší. ,,V březnu 2019 jsme zahájili... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Emirates Flight Catering oznamuje další environmentální iniciativu: snižuje odpad z obalů o 750 tun ročně

Mon, 11/04/2019 - 16:54
Společnost Emirates Flight Catering (EKFC), jeden z největších poskytovatelů stravovacích služeb na světě, představila nové obalové řešení pro další snížení plýtvání v rámci svých cateringových služeb. Společnost nahradila kartonové obaly opakovaně použitelnými přepravkami, které bude využívat na uskladnění a přepravu v průměru 100 000 porcí jídla denně... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

ECHA navrhla 18 látek do přílohy XIV nařízení REACH

Mon, 11/04/2019 - 13:43
Na seznam látek podléhajících povolení bylo navrženo dalších 18 látek SVHC, které byly upřednostněny z Kandidátského seznamu. Je to již 9. doporučení látek s nebezpečnými vlastnostmi pro lidské zdraví nebo životní prostředí (zveřejněno ECHA 1. 10. 2019). ECHA doporučila Evropské komisi zařadit na seznam látek podléhajících povolení (příloha XIV nařízení... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Vyhláška o koncepci nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem

Mon, 11/04/2019 - 10:41
Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen "ministerstvo") a Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle § 237 odst. 1 zákona č. 263/2016 Sb... Citace: 266/2019 Sb. Částka: 116/2019 Sb. Na straně (od-do): 2586-2587 Rozeslána dne: 29. října 2019 Druh... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Další miliony na rekultivaci starých skládek

Mon, 11/04/2019 - 08:42
Od 1. listopadu budou mít obce, kraje a další organizace a zájemci možnost požádat o dotaci na rekultivaci starých skládek. Společně s přidáním nové výzvy jsme aktualizovali i harmonogramy výzev. Nad rámec původního harmonogramu vyhlásí Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR 137. výzvu pro podávání... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Pages