Obnovitelné zdroje

Subscribe to Obnovitelné zdroje feed Obnovitelné zdroje
Odborný portál životního prostředí a ekologie. Články ze sekcí voda, ovzduší, odpady, chemické látky, havárie, hluk, příroda, GMO, zemědělství, les, geologie, energie, EIA, IPPC a EMS, kalendář odborných akcí a další...
Updated: 1 hour 41 min ago

Film Vlci na hranicích

Thu, 11/28/2019 - 09:54
...
Categories: Obnovitelné zdroje

Základní informace o povinnostech vyplývajících z nařízení REACH

Thu, 11/28/2019 - 09:49
Přehled legislativních předpisů týkajících se registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek. /aktualizováno 16.10.2019/ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Západní Balkán řeší ochranu svých jedinečných řek. Odpověď nabídne konference v Sarajevu

Thu, 11/28/2019 - 05:43
Mezinárodní konferenci pořádá česká nevládní organizace Arnika ve spolupráci s Centrem pro životní prostředí (Bosna a Hercegovina) a WWF Adria. Setkání šesti zemí, finančně podpořené Evropskou unií, Programem transformační spolupráce Ministerstva zahraničních věcí ČR a nadacemi Global Greengrants Fund a Heinrich-Böll-Stiftung, proběhne v Hotelu Grand Sarajevo 27.... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Vědci Botanického ústavu AV ČR patří mezi nejcitovanější na světě

Thu, 11/28/2019 - 04:41
Botanický ústav AV ČR zaznamenává velký mezinárodní úspěch. Tři z jeho dlouholetých vědeckých pracovníků se opět objevili v přehledu nejcitovanějších vědců světa 2019 (Highly Cited Researchers 2019), který zveřejňuje americká společnost Clarivate Analytics. Petr Pyšek, Jan Pergl a v roce 2013 zesnulý Vojtěch Jarošík z Oddělení ekologie invazí, figurují na... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Večer udržitelnosti popáté v Praze, s promítáním Z Paříže do Pittsburghu

Wed, 11/27/2019 - 16:52
Spolek RespON, který se soustřeďuje na popularizaci udržitelného životního stylu, pořádá 28. listopadu v nové kobce č. 17 na Hořejším nábřeží Večer udržitelnosti. Kromě workshopů s výrobou domácích potřeb je připravena i projekce dokumentu Z Paříže do Pittsburghu, stánky udržitelných podnikatelů a diskuze s Milanem Smržem, odborníkem na obnovitelnou... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Nový nástroj pomůže firmám zjistit, odkud pochází suroviny pro jejich výrobu

Wed, 11/27/2019 - 16:45
Evropská komise v rámci Evropského týdne surovin spustila online portál s názvem Due Diligence Ready!, který firmám poskytuje pokyny k tomu, jak zjistit, odkud pocházejí kovy a minerály, které využívají v rámci svého dodavatelského řetězce. Portál by měl firmám pomoci se systémem náležité péče a zajistit, že suroviny, které pro výrobu svých produktů používají,... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

ENVI in Plenary: resolutions on COP25 and climate and environmental emergency

Wed, 11/27/2019 - 12:43
On Monday, MEPs debate the climate and environmental emergency. Ahead of the COP25 climate talks in Madrid, Parliament is expected to call on the EU to take the lead in the fight against climate change. Members will vote on Thursday on two draft resolutions calling for the EU to achieve climate neutrality by 2050. Further information MOTION FOR A RESOLUTION on the 2019 UN... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Za porušení zákona o integrovaném registru znečišťování dostala firma od ČIŽP pokutu 120 tisíc korun

Wed, 11/27/2019 - 10:52
TATRA TRUCKS a.s. se sídlem v Kopřivnici nesplnila ohlašovací povinnost podle zákona o integrovaném registru znečišťování (IRZ) životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí. Za roky 2017 a 2018 firma neohlásila do IRZ přenosy znečišťujících látek v odpadech, konkrétně se jednalo o zinek, olovo, nikl,... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Konečný termín pro podávání žádostí o platby v OPŽP ke konci roku 2019

Wed, 11/27/2019 - 09:55
Žádáme všechny příjemce dotací z Operačního programu Životní prostředí, aby průběžně a bez zbytečných odkladů podávali Zprávy o realizaci spolu se Žádostmi o platby u projektů s již vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace/Rozhodnutím o poskytnutí dotace (změna). Konečný termín pro podání zprávy o realizaci a žádostí o platby je nejpozději do 2. 12.... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 437/2016 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě

Wed, 11/27/2019 - 09:43
Citace: 305/2019 Sb. Částka: 129/2019 Sb. Na straně (od-do): 3212 Rozeslána dne: 20. listopadu 2019 Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo životního prostředí Datum přijetí: 14. listopadu 2019 ... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Klimatizace - nový strašák globální energetiky

Wed, 11/27/2019 - 07:53
Spotřeba klimatizačních systémů v domácnostech a kancelářích se do roku 2050 ztrojnásobí...Podle nejnovější analýzy mezinárodní poradenské společnosti Enerdata roste v posledních letech spotřeba klimatizací o 6 až 12 procent za rok. Podle některých scénářů tak budou klimatizační systémy v roce 2050 největší celosvětovou příčinou růstu spotřeby elektřiny. ... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Prodloužen příjem žádostí o dotace na zařízení pro materiálové využití ostatních odpadů

Tue, 11/26/2019 - 11:56
O dotace na výstavbu a modernizaci zařízení, která materiálově využívají odpady, je možné žádat až do 1. června 2020. Změna se spolu se zpřesněním podmínek pro získání dotace promítla do textu dotační výzvy i do harmonogramu výzev z Operačního programu Životní prostředí na rok 2019 a je platná od 21. listopadu. V dotační výzvě číslo 114... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Český Nápad ví, jak řešit problémy se suchem

Tue, 11/26/2019 - 09:46
Projekt teď projde inkubátorem pod vedením odborníků... Nápadem roku letošního ročníku soutěže E.ON Energy Globe se stal Model Zdoňov, který bojuje proti suchu v krajině a navrací jí přirozenou schopnost zadržet povrchovou i spodní vodu. Odbornou porotu projekt zaujal svým rozsahem, komplexností a přenositelností. Projekt získal další podporu a projde inkubací pod... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Skleněný obal místo plastového? Ano, ale vratný

Tue, 11/26/2019 - 08:52
Právě probíhá Evropský týden pro snižování množství odpadu (EWWR), u jehož příležitosti upozorňuje vídeňská Poradna v oblasti životního prostředí na to, že i v případě skla by se mělo dbát na jeho redukci. Roční produkce skleněných obalů v Evropě se jen mezi léty 2012 a 2017 zvýšila o 8,3 %. Stále více lidí kupuje vědomě skleněné lahve s cílem... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Vyhlášení záměru vypracovat oblastní plány rozvoje lesů v roce 2020

Tue, 11/26/2019 - 08:44
Ministerstvo zemědělství uveřejňuje podle § 2 odst. 3 vyhl. č. 298/2018 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů záměr vypracovat v roce 2020 oblastní plány rozvoje lesů pro 9 přírodních lesních oblasti (PLO) Dotčené právnické a fyzické osoby mohou uplatnit své připomínky k zásadám hospodaření v uvedených... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

O dotace pro obce v národních parcích je obrovský zájem, za tři dny si rozebraly 100 milionů korun

Mon, 11/25/2019 - 17:48
Sto milionů určených na rozvoj obcí v národních parcích je pryč. Prostředky z Národního programu Životního prostředí se vyčerpaly za pouhé tři dny a Státní fond životního prostředí ČR ukončil příjem žádostí. O dotace mohly žádat obce ležící na územích národních parků a další subjekty od pondělí 18. listopadu. Získat mohly příspěvek 50 tisíc až 5... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Z jakých scénářů konce uhlí se bude vybírat? Uhelná komise rozhodne v pondělí

Mon, 11/25/2019 - 13:48
V pondělí 25. listopadu se v 11:00 na Úřadu vlády potřetí sejde Uhelná komise k důležitému zasedání. Poprvé budou na stole podklady od jednotlivých expertních pracovních skupin. Pracovní skupina 1 připravuje propočítání různých termínů ukončení těžby a spalování uhlí v ČR a pracovní skupina 2 pak zkoumá, jaké zákony a jak bude potřeba změnit, aby konec... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

10. ročník konference Chemická legislativa 2020 (22.ledna 2020)

Mon, 11/25/2019 - 09:55
Konference Chemická legislativa 2020 je první konference o managementu chemických látek v roce a také jediná v ČR, kde máte možnost si na jednom místě vyslechnout informace o tom, co Vás v oblasti chemikálií v následujícím roce čeká, přímo od zástupců ve Výborech ECHA, Fóra, státních autorit a Vašich kolegů z průmyslové praxe. Kromě tradičních témat REACH a... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

25. listopad - Mezinárodní den bez nákupů

Mon, 11/25/2019 - 08:51
V čase předvánočního šílenství, se začátkem adventu a v den, kdy nejen Američané utratí víc než kdykoli jindy, přicházejí nadšenci a aktivisté s kacířskou myšlenkou: Dělejte vše jako normálně, ale projednou z toho vynechte obchody. Iniciativa "Buy nothing day" vznikla v devadesátých letech ve Vancouveru a od té doby se rozšířila do celého světa. Popularita... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Kontejnery pod dohledem lidských senzorů

Mon, 11/25/2019 - 06:50
Vybrané kontejnery na tříděný odpad v pražských Dejvicích se po dobu čtyř týdnů dostaly pod drobnohled brigádníků, kterým se v Pražských službách začalo přezdívat lidské senzory. Jejich úkolem bylo každé dvě hodiny monitorovat vybraná stanoviště a pořizovat fotodokumentaci. Svozová společnost využila získaná data a fotografie k analýze využívání... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Pages