Obnovitelné zdroje

Subscribe to Obnovitelné zdroje feed Obnovitelné zdroje
Odborný portál životního prostředí a ekologie. Články ze sekcí voda, ovzduší, odpady, chemické látky, havárie, hluk, příroda, GMO, zemědělství, les, geologie, energie, EIA, IPPC a EMS, kalendář odborných akcí a další...
Updated: 43 min 51 sec ago

Začátek koupací sezóny bezpečně

Sat, 06/06/2020 - 05:50
O minulém víkendu začala oficiálně letošní koupací sezóna, která potrvá do 1. září. I když teploty ještě koupání úplně nepřejí, jsou již přírodní koupaliště a oblíbené vodní plochy v hledáčku hygieniků, kteří provádějí pravidelná měření. Jaká je letos kvalita vody a na co si dát při koupání v přírodě pozor, radí Ing. Eliška Maršálková,... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Stavební společnost nelegálně upravovala terén výkopovou zeminou. Dostala pokutu 150 tisíc korun

Fri, 06/05/2020 - 16:49
Stavební firma TM Stav, spol. s r. o. se sídlem v Jasenici nakládala s odpady v rozporu se zákonem o odpadech. Od října 2018 do července 2019 provedla nepovolenou terénní úpravu 5 140 m3 odpadní výkopové zeminy na pozemcích v k. ú. Jablůnka, které však nebyly schváleným zařízením podle zákona o odpadech ani podle stavebního zákona. Za jeho porušení jí inspektoři... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

5. června - Světový den životního prostředí

Fri, 06/05/2020 - 16:42
Světový den životního prostředí ustanovilo v roce 1972 Valné shromáždění Organizace spojených národů. Z pohledu ochrany a obnovy životního prostředí je tento svátek považován za jednu z nejdůležitějších událostí v roce. Smyslem akce je rozšířit obecné povědomí o ekologických otázkách a upřít pozornost světové veřejnosti na zásadní ekologické výzvy... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Vyhláška o energetické náročnosti budov

Fri, 06/05/2020 - 13:55
Citace: 264/2020 Sb. Částka: 98/2020 Sb. Na straně (od-do): 2114-2149 Rozeslána dne: 5. června 2020 Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu Datum přijetí: 29. května 2020 ... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Časopis Pro města a obce: Zákon o odpadech dopadne na rozpočty obcí, navýšený poplatek však nepomáhá recyklaci

Fri, 06/05/2020 - 07:51
Nové odpadové zákony jsou ve sněmovně a provází je stále silnější kritika. Stupňovat se začala i kritika ze strany obcí a obecních svazů. Redakce časopisu Pro města a obce položila dotazy řediteli České asociace odpadového hospodářství Petru Havelkovi. Ten argumentaci obcí potvrzuje a doplňuje, že ani přes navrhované razantní zdražení a navýšení nákladů... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů a suchu k 3. červnu 2020

Fri, 06/05/2020 - 05:51
Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb. Přílohy Informační zpráva o hydrologické situaci k 3. 6. 2020 (PDF, 1 MB) Aktuálně platná omezení k nakládání s vodami k 3. 6. 2020 ... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Trávníky potřebují méně sečení a větší rozmanitost. Lépe nám pomůžou snášet sucho a klimatické změny

Thu, 06/04/2020 - 16:51
Trávníky ve městech, kterých je celosvětově až 23 % městských území, příznivě působí na klimatické a hygienické podmínky a poskytují domov značnému množství organizmů. Aby se ale funkce trávníků a jejich přínosy mohly rozvinout naplno, je potřeba se o ně správně starat. A to znamená spíše méně než více. V posledních desetiletích převážilo zaměření... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Podle nového průzkumu chtějí Češi zákaz klecových chovů slepic, poslanci rozhodnou už brzy

Thu, 06/04/2020 - 16:46
Už více než tři čtvrtiny Čechů podporují zákaz klecového chovu slepic. Naprostá většina by přitom upřednostnila česká vejce z alternativních chovů před klecovými vejci z Polska, a to i v případě, že by ta česká byla dražší, ukazuje nejnovější průzkum. Návrh zákona na úplný zákaz klecových chovů slepic v ČR míří tento týden v Poslanecké sněmovně do... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Pozvánka na webináře INCIENu

Thu, 06/04/2020 - 12:42
ČT 4 4 června | 5:00 pm - 6:15 pm Green Deal: legislativa plná příležitostí WEBINÁŘ Evropská ekologická dohoda Green Deal přinesla celou řadu konkrétních opatření, byla předložena Evropskou komisí pod vedením Ursuly von der Leyen dne 11. prosince 2019, která stanovila ambiciózní plán směřující ke klimaticky neutrální cirkulární ekonomice, kde... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Kam s ním? - Nebezpečný odpad

Thu, 06/04/2020 - 11:54
Ač to může být pro někoho překvapením, nebezpečný odpad najdeme v každé domácnosti. Jedná se o věci, které v případě, že s nimi nebudeme správně nakládat, mohou představovat nebezpečí pro lidi a/nebo pro životní prostředí. Proto je potřeba znát pravidla, jak s nimi zacházet. Základní otázka zní, co počítáme mezi nebezpečný odpad? V běžné... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Letos SAKO Brno rozdalo již 3 000 kompostérů

Thu, 06/04/2020 - 09:56
Městská společnost SAKO Brno ve spolupráci s Odborem životního prostředí Magistrátu města Brna realizuje řadu projektů, které mají za cíl předcházení vzniku odpadů. Jeden z nich nese název ,,Brno kompostuje". V rámci jeho třetího kola bylo občanům města vydáno celkem 3 000 kusů kompostérů. ,,Projekt Brno kompostuje jsme spustili v březnu tohoto roku, k dnešnímu... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Obnovením Lítožnického rybníka získává Praha 11 hektarů nové vodní plochy

Wed, 06/03/2020 - 17:45
Hl. m. Praha dokončilo výstavbu rybníka mezi městskými částmi Běchovice a Dubeč. Nový Lítožnický rybník zabírá plochu 11 hektarů a nachází se na místě původního rybníka, který byl v minulosti vypuštěn a vysušen. Součástí úpravy vodních ploch bylo i zmeandrování Říčanského potoka pod hrází, což přispěje k zadržení vody v místní krajině. Obnovením... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Krkonošského národního parku

Wed, 06/03/2020 - 08:52
Citace: 257/2020 Sb. Částka: 95/2020 Sb. Na straně (od-do): 1938-2081 Rozeslána dne: 2. června 2020 Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo životního prostředí Datum přijetí: 21. května 2020 ... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Tresty za týrání zvířat budou přísnější

Wed, 06/03/2020 - 07:45
Tresty za týrání zvířat a za provozování takzvaných množíren budou přísnější. Za týrání bude hrozit místo pěti až šest let vězení. Přibude nový trestný čin chov zvířat v nevhodných podmínkách ohrožujících jejich život, za který budou moci soudy ukládat v krajním případě až desetileté vězení. Zavádí to novela trestního zákoníku, která v... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Komise představila návrh facility na investice do zelených technologií

Wed, 06/03/2020 - 05:51
ENERGETIKA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Evropská komise dnes představila návrh facility na poskytování půjček veřejnému sektoru v rámci mechanismu pro spravedlivou transformaci. Facilita bude implementována ve spolupráci s Evropskou investiční bankou a její prostředky budou použité na investice podporující přechod na klimaticky neutrální ekonomiku. Facilita bude mít k... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Nové číslo Věstníku MŽP právě vychází

Tue, 06/02/2020 - 17:46
Ministerstvo životního prostředí vydalo na svých webových stránkách další číslo Věstníku MŽP. Květnové číslo obsahuje sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP k aktualizaci Přechodného národního plánu České republiky. Květen 2020 Obsah: Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP ve věci aktualizace Přechodného národního plánu České republiky ... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Čisté technologie a tři čtvrtě bilionu eur páteří ekonomické obnovy EU

Tue, 06/02/2020 - 13:56
Celkem 750 miliard eur má být během příštích dvou let investováno na podporu evropské ekonomiky zasažené pandemií COVID-19, vyplývá z návrhu Next Generation EU, balíku opatření na zotavení ekonomiky. Přibližně dvě třetiny z toho mají jít na masivní rozvoj obnovitelných zdrojů, energetické efektivity, čisté mobility a ,,čistého" vodíku a dalších opatření ve... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Odstartoval příjem žádostí do výzvy programu Podpory obnovy přirozených funkcí krajiny

Tue, 06/02/2020 - 12:44
Další adaptační opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na vodní, nelesní a lesní ekosystémy mají zelenou. Od pondělí 1. června 2020 se otevírá příjem žádostí do nové výzvy pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny. Výzva je určena pro externí žadatele, kteří mohou žádat na... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Za znečištění povrchových vod závadnými látkami uložila ČIŽP pokutu sto tisíc korun

Tue, 06/02/2020 - 09:56
Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení ochrany vod v Hradci Králové uložili pokutu sto tisíc korun společnosti Contipro, a. s. za porušení zákona o vodách. Firma, která v katastrálním území Dolní Dobrouč vyrábí biotechnologické produkty pro farmaceutický průmysl, znečistila povrchové vody v melioračním kanálu závadnými látkami. Ty... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Firma nelegálně nakládala s více než 25 tisíci tunami odpadů. Od ČIŽP dostala pokutu 120 tisíc korun

Mon, 06/01/2020 - 12:50
Pokutu 120 tisíc korun za několikeré porušení zákona o odpadech uložili inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z Oblastního inspektorátu v Praze firmě LUPA Demolice s.r.o. Provozovatel mobilního zařízení ke sběru a výkupu odpadů nelegálně nakládal s více než 25 tisíci tunami odpadů různých druhů na pozemcích v k. ú. Sedlec, které k tomu ale... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Pages