Obnovitelné zdroje

Subscribe to Obnovitelné zdroje feed Obnovitelné zdroje
Odborný portál životního prostředí a ekologie. Články ze sekcí voda, ovzduší, odpady, chemické látky, havárie, hluk, příroda, GMO, zemědělství, les, geologie, energie, EIA, IPPC a EMS, kalendář odborných akcí a další...
Updated: 12 min 5 sec ago

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 8. červenci 2020

Fri, 07/10/2020 - 04:55
Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb. Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem mírně zlepšil, ale zůstal mírně nadnormální. Hladina v mělkých vrtech ve srovnání s... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

MŽP vydalo další číslo Věstníku

Thu, 07/09/2020 - 17:48
Na svých webových stránkách vydalo Ministerstvo životního prostředí nové číslo Věstníku MŽP. Obsahem červnového čísla je Nařízení Agentury ochrany přírody a krajiny ČR o vyhlášení přírodní památky Mrzínov a o stanovení jejích bližších ochranných podmínek. Aktuální číslo Věstníku naleznete zde. ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Členským státům se nedaří snižovat emise některých látek znečišťujících ovzduší

Thu, 07/09/2020 - 17:42
Evropská komise vydala první zprávu hodnotící implementaci směrnice o snížení národních emisí některých látek znečišťujících ovzduší (NEC), která ukazuje, že většina států není na dobré cestě ke splnění svých cílů do roku 2020 nebo 2030. Zpráva tudíž konstatuje, že je zapotřebí dalších opatření zaměřených na snížení znečištění ovzduší.... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

MŽP se zavázalo hájit zájmy mladých lidí. Ministr Brabec podepsal Klimatický příslib mládeži OSN

Thu, 07/09/2020 - 13:47
Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) podpisem stvrdil závazek České republiky smysluplně zahrnout mladé lidi do naplňování národní klimatické politiky. Podpis tzv. klimatického příslibu mládeži (Kwon-Gesh Pledge) proběhl za podpory zástupců organizací Fridays for Future, Univerzit za klima, Studentské komory Rady vysokých škol, České středoškolské unie... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Nové vyhlášky o chráněných územích

Thu, 07/09/2020 - 11:55
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Bystřina - Lužní potok a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Citace: 293/2020 Sb. Částka: 112/2020 Sb. Na straně (od-do): 2506-2654 Rozeslána dne: 30. června 2020 Druh předpisu: Vyhláška ... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Sametová energetická revoluce

Thu, 07/09/2020 - 09:45
Rok 2021 se zapíše do dějin. Aspoň těch klimatických. Investice do obnovitelných zdrojů by totiž poprvé v historii měly ukousnout největší krajíc z energetiky, a předstihnout tak dosud vedoucí výdaje na těžbu ropy a plynu. Podle prognózy Goldman Sachs by do slunce, větru, biopaliv a dalších zelených zdrojů měla napřesrok jít už čtvrtina všech energetických... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

1122,- Kč

Thu, 07/09/2020 - 08:49
Průměrná cena za celoroční provoz kombinované lednice s mrazákem o spotřebě 250 kWh/rok ve 29 evropských zemích činí 1 386 Kč, Češi tedy zaplatí o 264 korun méně. Nejvíce si za dobře vychlazené pivo připlatí Němci (1 982 Kč), následují Dánové (1 915 Kč). Naopak nejnižší výdaje připadnou Bulharům (639 Kč). Česká republika se nachází přímo uprostřed... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Jak správně nastavit projekty na předcházení vzniku jednorázového odpadu

Wed, 07/08/2020 - 17:55
Vzhledem k častým dotazům doplňujeme informace o tom, jak správně nastavit projekty vztahující se k aktivitám z prioritní osy 3 Operačního programu Životní prostředí na vybudování nebo rozšíření infrastruktury předcházení vzniku jednorázového nádobí a jednorázových obalů. Jak správně nastavit režim podpory Projekty vybudování/rozšíření infrastruktury... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Větrné turbíny vyplouvají na hluboké moře

Wed, 07/08/2020 - 10:48
Výkon větrných elektráren umístěných v mořích celého světa přesáhl ke konci loňského roku 650 GW, což odpovídá přibližně dvěma třetinám instalovaného elektrárenského výkonu Evropské unie. Naprostá většina elektřiny z větru pochází z turbín ukotvených ve dně mělkých pobřežních vod. V poslední době ale stále více rostou investice do plovoucích... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Firma nakládala s odpady na pozemcích, které k tomu nebyly určeny. Dostala pokutu 110 tisíc korun

Wed, 07/08/2020 - 10:41
Firma EUROVIA CS, a.s. nakládala v rozporu se zákonem o odpadech s minimálně 3 000 m3 odpadní zeminy na pozemcích, které k tomu nebyly určeny. Za to jí inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z Hradce Králové uložili pokutu 110 tisíc korun. V srpnu 2019 zahájila ČIŽP na základě předchozího šetření kontrolu. ,,Zjistili jsme, že v červnu a v... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

MŽP odsouhlasilo 21 nových lokalit k zařazení do tzv. generelu vodních nádrží

Wed, 07/08/2020 - 09:51
Ministerstvo životního prostředí souhlasí s 21 lokalitami navrženými Ministerstvem zemědělství k doplnění do tzv. Generelu LAPV, zjednodušeně řečeno na seznam míst, která budou do budoucna chráněná pro případnou výstavbu vodních nádrží. Ve stávajícím Generelu LAPV je již zařazeno 65 takových lokalit. Ministr životního prostředí Richard Brabec upozornil,... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Nová odpadová aplikace pomáhá v Karlových Varech

Wed, 07/08/2020 - 09:42
Celých 150 roků trvalo, než jsme dostali uspokojivou odpověď na již klasickou nerudovskou otázku ,,Kam s ním?". A to díky novému projektu brněnského spolku Ukliďme Česko a jeho aplikaci ,,Kam s ním", která dává odpověď jasnou a stručnou... Situace se totiž za 150 let nijak zásadně nezměnila a letité ,,Kam s ním?" řešíme dodnes, mnohde se nám vrací v podobě... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Plynové kotle

Wed, 07/08/2020 - 08:54
Ministerstvo průmyslu a obchodu, oddělení analýz a datové podpory koncepcí, provedlo v roce 2020 statistické šetření o prodejích plynových kotlů. Předkládaná zpráva je výsledkem zpracování veškerých dostupných statistických zdrojů z dané oblasti. Obsahuje především data z vlastních šetření MPO, data Asociace podniků topenářské techniky i data stavební... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Správný provoz klimatizace a vzduchotechniky pro léto 2020 v době covid-19

Tue, 07/07/2020 - 16:46
S příchodem horkých letních dní roste důležitost systematické regulace teploty na pracovištích. Vhodné podmínky k práci, i ty teplotní, stanovují hygienické a BOZP předpisy. Při lehké fyzické námaze člověk dosahuje 100% výkonu při teplotách do 22°C, při teplotě 27 °C pak dochází k poklesu výkonu o 25 % a při teplotě kolem 30°C dosahuje pouhých 50 % původního... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Aplikace "Kak s ním" v soutěži o výjimečný počin

Tue, 07/07/2020 - 10:48
O Cenu Josefa Vavrouška za výjimečný počin se letos uchází dvanáct osobností s projekty, které v posledních pěti letech přispěly k prosazování udržitelného způsobu života nebo k ochraně přírody a životního prostředí. Vybraní laureáti a laureátky si pak odnesou svá ocenění 16. července v 17.00 na slavnostním předávání cen v Senátu. Všechny nominované... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Výbory ECHA podporují omezení silikonových látek ve výrobcích pro spotřebitele a profesionální uživatele

Tue, 07/07/2020 - 09:44
Bylo zveřejněno konsolidované stanovisko Výboru pro posuzování rizik (RAC) a Výboru pro socioekonomickou analýzu (SEAC) k omezení používání cyklosiloxanů D4, D5 a D6 (zveřejněno ECHA 3. 6. 2020). Látky oktamethylcyklotetrasiloxan (D4), dekamethylcyklopentasiloxan (D5) a dodecamethylcyclohexasiloxane (D6) jsou perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT) a zároveň vysoce... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Aplikace "Kam s ním" v soutěži o výjimečný počin...

Tue, 07/07/2020 - 06:42
O Cenu Josefa Vavrouška za výjimečný počin se letos uchází dvanáct osobností s projekty, které v posledních pěti letech přispěly k prosazování udržitelného způsobu života nebo k ochraně přírody a životního prostředí. Vybraní laureáti a laureátky si pak odnesou svá ocenění 16. července v 17.00 na slavnostním předávání cen v Senátu. Všechny nominované... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Stanovisko ÚKOZ k veganské výživě psů a koček

Sat, 07/04/2020 - 13:46
stáhnout soubor ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Sedmá generace 3/2020: Veganství

Sat, 07/04/2020 - 12:52
Přikláníme se masově k veganství? Měly by se vegansky stravovat i děti a těhotné ženy? Oblíbíme si laboratorní maso? Jak ne/máme létat? Žijeme v antropocénu? Jsme ve válce s koronavirem? Vyjde třetí pokus o soužití s bobry? Proč Trash Hero baví uklízet svět? Je vidět světlo na konci meliorační trubky? Jaký odkaz zanechal Otakar Leiský? Kdy být občansky... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

One-size-fits-all recycling schemes may be ineffective, suggests Danish study

Sat, 07/04/2020 - 09:51
The development of a circular economy (CE) is the focus of several of the United Nations' sustainable development goals, with the European Union a frontrunner in implementing ambitious waste policies to achieve these. A CE requires waste to be separated for recycling. A Danish study now investigates household waste- sorting behaviour to better understand how sorting systems could be most... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Pages