Obnovitelné zdroje

Subscribe to Obnovitelné zdroje feed Obnovitelné zdroje
Odborný portál životního prostředí a ekologie. Články ze sekcí voda, ovzduší, odpady, chemické látky, havárie, hluk, příroda, GMO, zemědělství, les, geologie, energie, EIA, IPPC a EMS, kalendář odborných akcí a další...
Updated: 1 hour 8 min ago

Město Dobřany provozovalo kompostárnu v rozporu se zákonem. Dostalo pokutu 100 tisíc korun

Thu, 01/23/2020 - 11:54
Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z Oblastního inspektorátu v Plzni uložili pokutu 100 tisíc korun Městu Dobřany za velmi závažné porušování zákona o odpadech v kompostárně, kterou provozovalo v areálu sběrného dvora. Inspektoři při kontrole v září 2019 zjistili, že provozovatel výrazně překročil povolenou kapacitu zařízení. ,,Ta byla... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

MZe: Zrychlujeme přípravu vodních nádrží na Rakovnicku, které je jednou z nejsušších oblastí v České republice

Thu, 01/23/2020 - 08:47
Ústecký a Středočeský kraj zaktualizují své zásady územního rozvoje a vymezí plochy pro vodní díla Kryry, Senomaty a Šanov a přivaděče vody z Kryr do Kolešovického a Rakovnického potoka. Svým usnesením to dnes schválila vláda. Ministerstvo zemědělství (MZe) také do konce března předloží návrh zásad pro majetkoprávní vypořádání u těchto staveb. ... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Vyhláška o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin

Thu, 01/23/2020 - 06:49
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 88 odst. 1 písm. a) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči... Citace: 5/2020 Sb. Částka: 3/2020 Sb. Na straně (od-do): 66-78 Rozeslána dne: 10. ledna 2020 Druh předpisu: Vyhláška Autoři... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Jak na podzemní kontejnery I.

Wed, 01/22/2020 - 10:53
V České republice se začínají pomalu rozšiřovat různé typy podzemních kontejnerů. Nebudeme si zastírat, že je to zejména díky možnosti získat na tento typ kontejnerů dotaci. Nicméně to by nemělo být hlavní kritérium pro rozhodnutí o jejich pořízení. Co to vlastně je podzemní kontejner? V naprosté většině případů se jedná o kontejner s tzv. spodním... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Obec Bořetice dostala pokutu 150 tisíc korun za vypouštění nadměrně znečištěných odpadních vod do potoka Járek a říčky Trkmanky

Wed, 01/22/2020 - 09:48
Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Brně uložili pokutu 150 tisíc korun obci Bořetice na Břeclavsku. Ta v letech 2017 až 2018 dlouhodobě vypouštěla nadlimitně znečištěné odpadní vody do potoku Járek a řeky Trkmanky. Tím porušila vodní zákon. V říjnu 2018 provedli inspektoři ČIŽP kontrolu vypouštění odpadních vod z kanalizace, kterou... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Komise představila plán, jak financovat přechod na klimatickou neutralitu

Wed, 01/22/2020 - 07:52
Evropská komise dnes zveřejnila návrh Investičního plánu pro udržitelnou Evropu, který má pomoci financovat aktivity a cíle představené v rámci Zelené dohody pro Evropu. Ta má z EU do roku 2050 udělat klimaticky neutrální ekonomiku. Cílem investičního plánu je mobilizovat veřejné a soukromé investice ve výši až jednoho bilionu euro. Klíčovou roli ve financování... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Vláda schválila akční plán boje proti nelegálnímu obchodu s ohroženými druhy

Wed, 01/22/2020 - 07:49
Poptávka po cizokrajných druzích je stále vysoká. Nelegální obchod s ohroženými druhy se sice v Česku daří poměrně úspěšně odhalovat, není ale pochyb o tom, že Česká republika je stále významnou zemí z hlediska nelegálního obchodu s ohroženými druhy zvířat i rostlin, a to jako země cílová i jako země tranzitní. Vláda proto dnes přijala Akční plán pro... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Vláda rozšířila chráněná území kolem Labe. Zamezí tak ničení vzácné přírody

Wed, 01/22/2020 - 07:48
Kabinet Andreje Babiše rozšířil lokality soustavy Natura 2000, která chrání nejcennější evropskou přírodu[i]. Louky u Přelouče a štěrkopískové náplavy Labe v chráněném území Porta Bohemica jsou významné výskytem ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů. Ode nynějška budou lépe chráněny před výstavbou zbytečných dopravních staveb, jejichž... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

MPO vyhlásilo čtvrtý ročník soutěže Přeměna odpadů na zdroje. Hlásit se lze do poloviny dubna

Wed, 01/22/2020 - 05:48
Ministerstvo průmyslu a obchodu s agenturou CzechInvest vyhlásilo již čtvrtý ročník soutěže Přeměna odpadů na zdroje. Ocení projekty a nápady, které zodpovědně a udržitelně využívají zdroje. Cílem soutěže je nejen osvěta, ale i prezentace dobré praxe českých firem, které v oběhovém hospodářství našly podnikatelskou příležitost. Do soutěže se lze... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Ekonomika odpadového hospodářství obcí za rok 2018

Wed, 01/22/2020 - 04:49
Vývoj nákladů a příjmů v rámci odpadového hospodářství obcí dlouhodobě sleduje AOS EKO-KOM, a.s.Hlavním datovým zdrojem jsou roční dotazníky z obcí zapojených do systému EKO-KOM. Společnost EKO-KOM, a.s. by chtěla poděkovat všem, kteří se na této činnosti dlouhodobě podílí a díky nimž je možno pravidelně prezentovat vývoj nákladů a příjmů odpadového... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Vedení Asociace pro akumulaci energie a baterie AKU-BAT posiluje o nejvýznamnější energetickou firmu v zemi. Do představenstva vstupuje ČEZ

Tue, 01/21/2020 - 16:44
Představenstvo Asociace pro akumulaci energie a baterie AKU-BAT bylo rozšířeno o nového významného člena, Skupinu ČEZ. Pro asociaci, která nahlíží na akumulaci v širším kontextu nejen v rámci přímého využití v energetice a průmyslu, ale i z pohledu plánovaného rozvoje e-mobility, obnovitelných zdrojů či ukládání energie do plynu, se jedná o důležité... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Úspory energie v SZT - Výzva IV

Tue, 01/21/2020 - 09:54
Cílem programu je podpora konkurenceschopnosti a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím maximálního využití kombinované výroby elektřiny a tepla. Na co lze získat podporu (podporované aktivity): výstavba, rozvoj a propojování existujících soustav zásobování tepelnou energií rekonstrukce stávajících soustav zásobování tepelnou energií ... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Provozovatel hotelů na Šumavě vypouštěl odpadní vody bez povolení a neměl zpracovaný havarijní plán. Zaplatí téměř 300 tisíc na pokutách

Tue, 01/21/2020 - 09:51
Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z Oblastního inspektorátu v Českých Budějovicích uložili dvě pokuty v celkové výši 285 750 korun společnosti "GNOSIS" spol. s.r.o. se sídlem v Praze. Firma při provozování Hotelu Alpská vyhlídka v Bučině u Kvildy a Penzionu Hájenka na Knížecích Pláních několikrát porušila vodní zákon, a to na území... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Přeměna odpadů na zdroje

Tue, 01/21/2020 - 08:56
...
Categories: Obnovitelné zdroje

EU - Parlament podporuje Zelenou dohodu, chce vyšší cíle do 2030

Tue, 01/21/2020 - 08:50
Evropský parlament na svém zasedání přijal pozici k Zelené dohodě pro Evropu, ve které tuto strategii vítá a podporuje jak cíle, tak nástroje pro financování přechodu na klimaticky neutrální ekonomiku do roku 2050. Co se týče klimatického zákona, který bude brzy zveřejněn Komisí, požaduje Parlament navýšení cílů v oblasti snižování emisí do roku 2030 na 55 %... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

V jednom smrku může zimovat až 75 tisíc lýkožroutů

Tue, 01/21/2020 - 05:50
Speciální pokus provedl během zimního období entomolog Petr Doležal z Biologického centra Akademie věd ČR, který se zaměřuje na výzkum kůrovců. Cílem bylo zjistit, kolik brouků lýkožrouta smrkového se nachází v kůře napadených stromů. Experiment byl prováděn ve spolupráci s Lesy ČR, s.p., a v praktické formě byl představen ve videonávodu ,,Jak vyhledávat... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Brněnské SAKO v roce 2019 vyrobilo a dodalo rekordní množství tepla a elektřiny

Mon, 01/20/2020 - 12:43
Město Brno je v oblasti nakládání s odpady jednou ze čtyř unikátních lokalit v České republice, provozuje totiž zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO). Znamená to, že Brňané a okolní obce svůj odpad neukládají na skládky, ale vyrábí se z něj teplo, kterým vytápí brněnské domácnosti a podniky. Přeměnou odpadu v energie se nejen šetří neobnovitelné... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

EU zakázala další pesticid

Mon, 01/20/2020 - 08:53
Evropská komise dnes oznámila, že se rozhodla zakázat neonikotinoid s názvem thiakloprid poté, co Evropský úřad pro bezpečnost potravin uvedl, že tato látka představuje riziko z hlediska zdraví a životního prostředí. Jedná se o čtvrtý z celkem pěti neonikotinoidů, které byly od roku 2013 v EU zakázány. Podle Komise má tato látka zejména negativní dopad na kvalitu... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Kam s ním? To je oč tu běží...

Mon, 01/20/2020 - 07:51
Celých 150 roků trvalo, než jsme dostali uspokojivou odpověď na již klasickou nerudovskou otázku ,,Kam s ním?".A to díky novému projektu brněnského spolku Ukliďme Česko a jeho aplikaci Kam s ním, která dává odpověď jasnou a stručnou... Před 150-ti roky napsal Jan Neruda ve svém fejetonu: ,,Někde u domu stojí starý džbán. Někde na pokraji chodníku sdrátovaná... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Inteligentní síť (smart grid) a výhledy jejího zavedení v Česku

Sun, 01/19/2020 - 17:52
Digitalizace, ovlivňující stále více oblastí našeho života, vstupuje samozřejmě i do energetiky...Do České republiky postupně přichází trend inteligentních sítí neboli Smart Grids, které umožní (nejen) běžným domácnostem využívat elektřinu efektivněji a ušetřit tak peníze. Zároveň by inteligentní sítě měly zajistit větší stabilitu celého energetického... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Pages