Klíčové aktivity

 

 Klíčová aktivita číslo 1: Odborné semináře nebo exkurze

Regionální centra přihlášená do projektu Enersol 2014 podporují zapojené partnerské školy ve svém regionu uspořádáním odborného semináře nebo exkurze. Formu volí ředitel(ka) regionálního centra po dohodě s řediteli partnerských škol. Pro desátý ročník je za opět prioritu vzdělávání považováno téma energetických úspor a dále rekuperace tepla v rodinných domech.

Lektora k uspořádání odborného semináře zajišťuje ředitel regionálního centra, resp. po dohodě i ředitel některé z partnerských škol. Odborné semináře jsou v RC organizovány od října 2013, ale nejpozději do 10. ledna 2014. Odborné zaměření semináře není podstatné pro výběr témat žákovských projektů, je doplňkovou formou vzdělávání učitelů a žáků na témata projektu Enersol.      

 

 Klíčová aktivita číslo 2: Žákovské projekty Enersol

 

Jsou stěžejní klíčovou aktivitou projektu Enersol. Jejich zpracování a následná prezentace ve škole, na veřejnosti, na krajské, celostátní, mezinárodní konferenci, nejlépe vystihují program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v daných odborných tématech OZE, energetických úspor nebo snižování emisí v dopravě.

Žáci, jejich učitelé a odborníci z praxe vytvářejí moderní vzdělávací programy na základě sdílení informací o konkrétních technologiích, jejich ekonomice, vlivu na ŽP, vlivu na veřejné mínění, ale i o postupně zaváděných inovacích.