Obnovitelné zdroje

Přihlásit se k odběru zdroj Obnovitelné zdroje Obnovitelné zdroje
Odborný portál životního prostředí a ekologie. Články ze sekcí voda, ovzduší, odpady, chemické látky, havárie, hluk, příroda, GMO, zemědělství, les, geologie, energie, EIA, IPPC a EMS, kalendář odborných akcí a další...
Aktualizace: 1 hodina 52 min zpět

Nové povinnosti pro obce - celoroční sběr BRKO a jedlých olejů a tuků

Čt, 10/04/2018 - 09:44
Dne 27.9.2018 vyšla ve Sbírce zákonů novelizující vyhláška č. 210/2018 Sb., kterou se mění vyhláška o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů (č. 321/2014 Sb.). Přináší nové povinnosti obcím a městům. Vyhláška č. 321/2014 Sb. řeší oddělené soustřeďování biologicky rozložitelných komunálních odpadů,... ...
Kategorie: Obnovitelné zdroje

I na podzim pokračuje svoz bioodpadu. Pražské služby ho za šest let svezly téměř 40 tisíc tun

Čt, 10/04/2018 - 09:43
Zájem o třídění bioodpadu i nadále roste. Pražským službám ročně přibude zhruba tisíc uživatelů kompostejnerů. Největší svozová společnost loni svezla rekordních osm tisíc tun bioodpadu. Službu sběru a svozu bioodpadu si mohou obyvatelé Prahy a blízkého okolí objednat nejen celoročně, ale také sezóně. S nadcházejícím podzimem tuto možnost využívá řada... ...
Kategorie: Obnovitelné zdroje

Odpady jsou u nás evidentně problém...

Čt, 10/04/2018 - 09:43
. ...
Kategorie: Obnovitelné zdroje

Češi a odpad - jeho produkci můžete snadno snížit i vy!

Čt, 10/04/2018 - 08:51
Rok od roku se po celém světě klade na ekologické chování větší a větší důraz...Lidí přibývá a spolu s nimi roste i množství vyprodukovaného odpadu. O tom svědčí vznik mnoha organizací, které se této problematice snaží různými cestami předcházet. Opravdová změna je ale na každém z nás, protože jsme to my, kdo si musí uvědomit, že příroda tu není pro... ...
Kategorie: Obnovitelné zdroje

Zábřeh: Nová šance pro staré věci

Čt, 10/04/2018 - 04:52
Tohle by se ještě mohlo někomu hodit. Taková myšlenka obvykle napadá člověka, když se chce zbavit použité, ale zachované věci. V Zábřehu dostali lidé v takových situacích praktickou možnost. Díky projektu Re-use, který rozjela místní samospráva spolu se zdejšími komunálními službami, nemusí takové věci končit na skládce. Myšlenka se zrodila u pracovníků... ...
Kategorie: Obnovitelné zdroje

Plán dotačních výzev OPŽP na rok 2019

St, 10/03/2018 - 16:56
Zajímává vás, jaké výzvy budou nově otevřeny v příštím roce v Operačním programu Životní prostředí?Podívejte se harmonogram plánovaných dotačních výzev. Z Evropských strukturálních a investičních fondů je na příští rok připraveno k čerpání 11,9 miliard korun, které budou rozdělovány v 16 nových výzvách. Největší objem peněz (4 mld. Kč) je... ...
Kategorie: Obnovitelné zdroje

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 43/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními

St, 10/03/2018 - 11:51
Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství... Citace: 197/2018 Sb. Částka: 98/2018 Sb. Na straně (od-do): 3170 Rozeslána dne: 12. září 2018 Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR ... ...
Kategorie: Obnovitelné zdroje

NTM a ELEKTROWIN chystají další Recyklační víkend, sbírky spotřebičů se utěšeně rozrůstají

St, 10/03/2018 - 11:49
Už pošesté se letos budou odborníci z Národního technického muzea v Praze těšit na přírůstky do sbírek, které dokumentují vývoj domácích elektrospotřebičů. Můžete je přinést k posouzení během tradičního Recyklačního víkendu, který muzeum pořádá ve spolupráci se společností ELEKTROWIN. Letos se akce uskuteční ve dnech 5. - 7. října. Recyklační víkend... ...
Kategorie: Obnovitelné zdroje

Práce z domova je ekologická...

St, 10/03/2018 - 09:55
. ...
Kategorie: Obnovitelné zdroje

Växjö: Udržitelné město

St, 10/03/2018 - 07:48
Švédské město Växjö je jedním z nejzelenějších na světě - dokáže bez problémů plnit klimatické závazky z Paříže. Navíc prosperuje a jeho občanům se v něm žije velice dobře. Klimatologové OSN hodlají v říjnu předložit zprávu, podle níž musí svět snižovat uhlíkové emise až o sedm procent ročně, má-li se podařit splnit nejpřísnější závazky... ...
Kategorie: Obnovitelné zdroje

Vnímání čistoty okolo nás

St, 10/03/2018 - 07:47
. ...
Kategorie: Obnovitelné zdroje

Copernicus Hackathon

St, 10/03/2018 - 06:44
Příští víkend 6.- 7.10.2018 se v Bratislavském Progressbar Hackerspace koná Copernicus Hackathon. Cílem akce je rozšířit povědomí o datech z družic Sentinel a o možnostech jejich využití. Data získaná prostřednictvím družic Sentinel v rámci projektu Copernicus jsou volně dostupná a Hackathon tak nabízí příležitost k setkání investorů a odborníků z podnikové,... ...
Kategorie: Obnovitelné zdroje

Ministr Toman na jednání komise VODA-SUCHO: Musíme zvážit změny v Generelu, potřebujeme lokality pro stavbu vodních nádrží

St, 10/03/2018 - 05:45
Budování nových přehradních nádrží, jejich posílení přivedením dalších přítoků, vzájemné propojení vodárenských soustav, ale i stavby a rekonstrukce stovek rybníků či zavlažovacích soustav. To jsou některé z plánů Ministerstva zemědělství (MZe) na ochranu ČR před suchem a nedostatkem vody, které se uskuteční v příštích 15 letech. ,,Letošní rok nám... ...
Kategorie: Obnovitelné zdroje

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů

Út, 10/02/2018 - 16:54
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 17 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech... Citace: 210/2018 Sb. Částka: 105/2018 Sb. Na straně (od-do): 3475 Rozeslána dne: 27. září 2018 Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu:... ...
Kategorie: Obnovitelné zdroje

Komise doporučuje státům EU, jak dosáhnout cílů v recyklaci komunálního odpadu

Út, 10/02/2018 - 16:53
Evropská komise vydala návrhy pro 14 členských států EU týkající se toho, jak docílit 50% cíle v oblasti recyklace komunálního odpadu do roku 2020. Jedná se o Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Estonsko, Finsko, Řecko, Maďarsko, Lotyšsko, Malta, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko a Španělsko. Komise vychází z dnes vydané studie zaměřené na to, jak členské státy... ...
Kategorie: Obnovitelné zdroje

Další stovky milionů korun na ochranu obcí před povodněmi a nebezpečnými sesuvy

Út, 10/02/2018 - 13:43
Obce, kraje a další subjekty mohou od října čerpat z Operačního programu Životní prostředí 350 milionů korun na dokonalejší varovné systémy před povodněmi a na zabezpečení nestabilních svahů...Lépe tak zvýší ochranu obyvatel i jejich majetku. Státní podniky a příspěvkové organizace pak mohou čerpat z 50 milionové alokace na zpracování podkladů pro stanovení... ...
Kategorie: Obnovitelné zdroje

Aktualizované harmonogramy výzev OPŽP na rok 2018

Út, 10/02/2018 - 12:55
Seznamte se s aktualizovanými harmonogramy dotačních výzev. Úpravy se týkají zejména termínů ukončení příjmu žádostí a výše alokací. Aktuální verzi dokumentů naleznete na webových stránkách www.opzp.cz. Harmonogram dotačních výzev pro rok 2018 Harmonogram výzev pro Integrované nástroje (CLLD, ITI) Střednědobý harmonogram výzev do roku 2019 ...
Kategorie: Obnovitelné zdroje

Kraj Vysočina: Environmentální osvěta zaměřená na sociálně znevýhodněné

Út, 10/02/2018 - 11:41
V období 11. - 19. června 2018 bylo na sociální odbory obcí s pověřenými obecními úřady rozvezeno 48 repasovaných telefonů a 288 kusů krajských batohů plných materiálů a školních pomůcek souvisejících se správným tříděním a předcházením vzniku odpadů. Tyto budou předány sociálně znevýhodněným rodinám se školou povinnými dětmi. ,,V Kraji Vysočina se k... ...
Kategorie: Obnovitelné zdroje

ČESKO: Biopotraviny mohou snížit dopady sucha a eroze

Út, 10/02/2018 - 06:52
Produkce biopotravin má pomoci boji se suchem a erozí půdy. Podle odborníků nespočívá jen ve vyloučení chemikálií, ale v šetrném přístupu k přírodě. Prodejnost biopotravin je dlouhodobě na vzestupu. Vyplývá to z údajů ministerstva zemědělství, které usiluje o zvýšení jejich produkce. V letošním roce biopotraviny v Česku vyrábí více než 700 producentů.... ...
Kategorie: Obnovitelné zdroje

Za nelegálně uložené stavební a demoliční odpady dostala firma pokutu 250 tisíc korun

Út, 10/02/2018 - 05:48
Stavební společnost PKD stavba, s.r.o. dostala pokutu 250 tisíc korun za navezení 7531 tun stavebních a demoličních odpadů na část pozemku v katastru obce Krhová na Vsetínsku. Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z Oblastního inspektorátu v Brně při kontrole zjistili, že tento obecní pozemek není k nakládání s odpady určený. Firma se tak dopustila... ...
Kategorie: Obnovitelné zdroje

Stránky