Obnovitelné zdroje

Přihlásit se k odběru zdroj Obnovitelné zdroje Obnovitelné zdroje
Odborný portál životního prostředí a ekologie. Články ze sekcí voda, ovzduší, odpady, chemické látky, havárie, hluk, příroda, GMO, zemědělství, les, geologie, energie, EIA, IPPC a EMS, kalendář odborných akcí a další...
Aktualizace: 2 hodiny 42 min zpět

Stanovisko k finančnímu příspěvku na ochranu lesa

Čt, 01/10/2019 - 07:45
Od 1. 11. 2018 je v rámci finančních příspěvků na hospodaření v lesích podle nařízení vlády č. 30/2014 Sb. nově poskytován i finanční příspěvek na ochranu lesa. K podporovaným technologiím asanace vytěženého jehličnatého dříví zveřejňuje Ministerstvo zemědělství níže uvedené stanovisko. Finanční příspěvek na ochranu lesa je poskytován zejména na... ...
Kategorie: Obnovitelné zdroje

JRC výzva k předkládání návrhů projektů - Energo Storage

St, 01/09/2019 - 10:55
Výzvy k předkládání návrhu Energo Storage: Společné výzkumné středisko (Joint Research Centre - JRC) otevírá výzvy k předkládání návrhů v oblasti nejaderných činností zaměřených na skladování energie. Tato iniciativa je součástí snahy JRC zpřístupnit své vědecké laboratoře a jaderné i nejaderné zařízení výzkumným pracovníkům a vědcům z členských... ...
Kategorie: Obnovitelné zdroje

BAT a BREF

St, 01/09/2019 - 08:52
. ...
Kategorie: Obnovitelné zdroje

Vyhláška o strategickém hlukovém mapování

St, 01/09/2019 - 07:43
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst. 1 k provedení § 80 odst. 1 písm. s) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví... Citace: 315/2018 Sb. Částka: 155/2018 Sb. Na straně (od-do): 5315-5323 Rozeslána dne: 20. prosince 2018 Druh... ...
Kategorie: Obnovitelné zdroje

Společné prohlášení odborníků k péči o půdu a vodní zdroje

Út, 01/08/2019 - 11:44
Po 14 letech čerpání dotací vidíme, že při srovnatelných ekonomických podmínkách je celková péče o půdu v ČR horší než v okolních státech. I když jsou zemědělci při čerpání dotací povinni dodržovat zásady správné zemědělské praxe a pobírají dotace na ekologická opatření (ozelenění, tzv. greening), plní dotace svou ekologickou funkci jen v omezeném... ...
Kategorie: Obnovitelné zdroje

Aktualizovaná Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP

Út, 01/08/2019 - 10:51
S účinností od 7. ledna 2019 jsme aktualizovali Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014-2020. Přehled provedených změn je uveden v úvodu dokumentu. Mezi nejpodstatnější změny patří rozšíření podpory o nové specifické cíle 2.4 a 5.3. Ve specifickém cíli 2.4 můžete žádat o dotaci v oblasti snížení... ...
Kategorie: Obnovitelné zdroje

Čeští odborníci školili moldavské hasiče v ochraně proti povodním

Út, 01/08/2019 - 07:51
Už čtvrtým rokem běží v Moldavsku projekt ČRA snažící se zvýšit akceschopnost a odbornou způsobilost moldavských hasičských sborů. I když byl primárně zaměřený především na protichemickou obranu, na žádost moldavské strany se tento projekt rozšířil o ochranu proti povodním, včetně dodávky mobilních protipovodňových zábran a školení v jejich instalaci.... ...
Kategorie: Obnovitelné zdroje

100 let BOZP 1918 - 2018

Út, 01/08/2019 - 07:51
Pohled na bezpečnost a ochranu zdraví při práci se v průběhu posledních 100 let významně změnil, a to od prvotního zajištění bezpečnosti provozovaných strojů a zařízení, až po vnímání důležitosti lidského činitele v pracovním procesu při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců. Publikace 100 let BOZP 1918 - 2018 mapuje období historie... ...
Kategorie: Obnovitelné zdroje

Jarní škola geologického ukládání CO2

Út, 01/08/2019 - 07:43
Evropský výzkumný projekt ENOS, jehož spoluřešitelem je i Česká geologická služba, pořádá ve dnech 22. - 29. května 2019 Jarní školu geologického ukládání CO2. Týdenní kurz se koná v lokalitě Hontomín v severním Španělsku. Je určen pro doktorandy, začínající výzkumníky, mladé vědce a pokročilé studenty se zaměřením na geologické vědy, environmentální... ...
Kategorie: Obnovitelné zdroje

Rok 2019 v resortu zemědělství: mimořádná opatření na řešení kůrovcové kalamity a investice do řešení sucha

Út, 01/08/2019 - 05:47
Balíček mimořádných opatření na řešení kůrovcové kalamity a jejích následků, nastavení nové Společné zemědělské politiky, která by měla začít platit po roce 2020, nová pravidla pro používání účinné látky glyfosát nebo novela zákona o spotřební dani, tedy takzvaná zelená nafta...To jsou některé z novinek, s nimiž Ministerstvo zemědělství (MZe)... ...
Kategorie: Obnovitelné zdroje

Vyhláška o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových

Po, 01/07/2019 - 17:42
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 89n odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách Citace: 328/2018 Sb. Částka: 159/2018 Sb. Na straně (od-do): 5379-5390 Rozeslána dne: 28. prosince 2018 Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu:... ...
Kategorie: Obnovitelné zdroje

Metodika určení významnosti vlivů

Po, 01/07/2019 - 16:44
Metodika určení významnosti vlivů byla pořízena v rámci metodické podpory procesu plánování v oblasti vod pro 3. plánovací období a obsahuje mimo jiné výběr významných vlivů, které jsou zásadní pro ČR a postup pro určování významnosti vlivů (včetně kritérií pro určování významnosti vlivů a hranic významnosti). Přílohy Metodika určení... ...
Kategorie: Obnovitelné zdroje

Revize dokumentu BREF STS

Po, 01/07/2019 - 12:50
Ve dnech 10. až 14. prosince 2018 se konalo v Seville závěrečné jednání (tzv."final meeting" - FM) členů Evropské technické pracovní skupiny pro povrchové úpravy používající organická rozpouštědla (TWG STS). Závěry z "final meetingu": - navrhované emisní limity jsou přísnější, až poloviční, než jsou uvedeny ve směrnici 2010/75/EU o průmyslových emisích... ...
Kategorie: Obnovitelné zdroje

Podpora při místní adaptaci na změnu klimatu v obcích a menších městech v ČR

Po, 01/07/2019 - 11:46
Dne 18. prosince 2018 v družné předvánoční atmosféře proběhla na Ministerstvu životního prostředí v Praze závěrečná prezentace výstupů projektu s názvem PODPORA PŘI MÍSTNÍ ADAPTACI NA ZMĚNU KLIMATU V OBCÍCH A MENŠÍCH MĚSTECH ČR, který s finanční podporou ministerstva zpracovala nestátní nezisková organizace Civitas per Populi, o.p.s. V projektu jde o pomoc... ...
Kategorie: Obnovitelné zdroje

Schéma IPPC

Po, 01/07/2019 - 09:54
. ...
Kategorie: Obnovitelné zdroje

Odborníci se v Brně radili, jak omezit dopady sucha na zemědělství

Po, 01/07/2019 - 09:44
V prostorách brněnského výstaviště se ve středu 19. prosince 2018 konalo diskusní setkání akademiků, úředníků a spolupracovníků portálu Intersucho. Na akci vystoupili zástupci Ústavu výzkumu globální změny AV ČR a Mendelovy univerzity v Brně spolu s představiteli Ministerstva zemědělství ČR, Agrární komory ČR a dalších institucí. Velmi cenná byla... ...
Kategorie: Obnovitelné zdroje

Klimaticko-energetický plán pro Česko: málo ambicí a opomíjení nejlevnějších řešení

Po, 01/07/2019 - 08:47
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vložilo na konci roku do připomínkového řízení návrh o Národním energeticko-klimatickém plánu, který má zajistit potřebné snížení emisí a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů v ČR do roku 2030. Jedná se o zásadní strategii, která určí způsob naplnění českého podílu na evropských cílech v oblasti ochrany klimatu. Dle... ...
Kategorie: Obnovitelné zdroje

Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 143/2012 Sb., o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do povrchových vod

Po, 01/07/2019 - 06:46
Vláda nařizuje podle čl. 67 odst. 1 Ústavy České republiky... Citace: 327/2018 Sb. Částka: 159/2018 Sb. Na straně (od-do): 5378 Rozeslána dne: 28. prosince 2018 Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR ... ...
Kategorie: Obnovitelné zdroje

Spuštění ISPOP ve verzi pro ohlašování v roce 2019

Po, 01/07/2019 - 06:43
Dne 2. 1. 2019 byla po plánované odstávce spuštěna upravená verze ISPOP. Během odstávky došlo k nasazení nových verzí PDF formulářů pro ohlašování v roce 2019. Seznam ohlašovacích povinností, včetně podrobných informací k jednotlivým agendám, naleznete v záložce Ohlašování v roce 2019, obrázkové manuály a průvodce pro práci v ISPOP naleznete v záložce... ...
Kategorie: Obnovitelné zdroje

Stránky