Obnovitelné zdroje

Přihlásit se k odběru zdroj Obnovitelné zdroje Obnovitelné zdroje
Odborný portál životního prostředí a ekologie. Články ze sekcí voda, ovzduší, odpady, chemické látky, havárie, hluk, příroda, GMO, zemědělství, les, geologie, energie, EIA, IPPC a EMS, kalendář odborných akcí a další...
Aktualizace: 2 hodiny 35 min zpět

Předsedkyně na turné: zemětřesení, geomagnetické pole i horniny s příběhem

So, 02/16/2019 - 09:52
Jak dlouho trvá, než vědci v Česku zaznamenají seismický signál zemětřesení z Tichého oceánu? Jak se mění geomagnetické pole? A jakou rychlostí se pohybují litosférické desky?To všechno zkoumají v Geofyzikálním ústavu, který si na svém turné po jednotlivých pracovištích prohlédla předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová. Nachází se na pražském... ...
Kategorie: Obnovitelné zdroje

Spotřeba CNG v ČR loni stoupla o více než 12 procent

Pá, 02/15/2019 - 11:52
Prodej CNG v ČR každoročně narůstá Zvyšuje se počet vozidel na CNG a rozšiřuje se infrastruktura Daňové zvýhodnění CNG a biometanu v dopravě je garantováno do roku 2025 Výhodné ceny, rostoucí počet plnicích stanic i širší nabídka nových modelů osobních automobilů a autobusů stojí za rekordní spotřebou stlačeného zemního plynu (CNG) v ČR. V... ...
Kategorie: Obnovitelné zdroje

Zájezd na Veletrh úspor energie (Energiesparmesse) 2019

Pá, 02/15/2019 - 08:55
Již tradičně organizuje ECČB ve spolupráci s Messe Wels jednodenní autobusové zájezdy z Českých Budějovic do hornorakouského Welsu na Veletrh úspor energie (Energiesparmesse). V letošním roce bude autobus vypraven pouze v pátek 1. března, zájemcům proto doporučujeme včasnou rezervaci. Cena zájezdu je 490,- Kč a zahrnuje cestu zájezdovým autobusem z Českých... ...
Kategorie: Obnovitelné zdroje

Nález Ústavního soudu ze dne 18. prosince 2018 Sp. zn. Pl. ÚS 4/18 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 217/ /2016 Sb.

Pá, 02/15/2019 - 07:51
Citace: 30/2019 Sb. Částka: 12/2019 Sb. Na straně (od-do): 277-294 Rozeslána dne: 7. února 2019 Druh předpisu: Nález Autoři předpisu: Ústavní soud Datum přijetí: 18. prosince 2018 Datum účinnosti od:... ...
Kategorie: Obnovitelné zdroje

ČHMÚ: Rok 2018 v České republice

Pá, 02/15/2019 - 06:41
Souhrn hlavních události v jednotlivých měsících roku 2018 v meteorologii, klimatologii, hydrologii a čistotě ovzduší...Průměrná roční teplota zařazuje rok 2018 mezi roky teplotně mimořádně nadnormální. Roční úhrn srážek byl hodnocen jako silně srážkově podnormální. V jednotlivých měsících jsou uvedeny nejvyšší a nejnižší dosažená teplota, významné... ...
Kategorie: Obnovitelné zdroje

Aktuální informace o finanční podpoře lesního hospodářství a myslivosti

Pá, 02/15/2019 - 05:52
V oblasti lesního hospodářství a myslivosti je v současnosti poskytována finanční podpora prostřednictvím řady ekonomických nástrojů. Ve stručnosti se lesní hospodáři, podnikatelé v lesním hospodářství i uživatelé honiteb mohou orientovat na tyto finanční podpory: finanční příspěvky na hospodaření v lesích, finanční... ...
Kategorie: Obnovitelné zdroje

Co dnes projedná Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP

Čt, 02/14/2019 - 13:54
Committee on the Environment, Public Health and Food Safety ENVI(2019)0214_1 DRAFT AGENDA Extraordinary meeting Thursday 14 February 2019, 8.30 - 10.30 Strasbourg Room: Louise Weiss (N1.3) 1. Adoption of agenda 2. Chair's announcements 3. Approval of minutes of meetings ?6 December 2018 PV - PE632.004v01-00 4. Report back on ongoing interinstitutional negotiations ... ...
Kategorie: Obnovitelné zdroje

ŠKODA AUTO vyhlašuje regionální grantové programy pro rok 2019

Čt, 02/14/2019 - 09:49
ŠKODA AUTO letos rozdělí 7,6 milionů korun žadatelům o regionální grantové programy. Aktuálně je vyhlášeno 7 programů, zaměřených na dopravní bezpečnost a výchovu, technické vzdělávání, podporu dětí, bezbariérovou mobilitu, komunitní život a další oblasti. V roce 2018 ŠKODA AUTO podpořila přes 120 projektů částkou 6,2 milionu korun. O grant se mohou ucházet... ...
Kategorie: Obnovitelné zdroje

Klima mění priority pozemkových úprav

Čt, 02/14/2019 - 07:53
Zadržení vody v krajině a protierozní ochrana, tedy budování rybníků, malých vodních nádrží, mokřadů a prvků zajišťujících protierozní ochranu, se stávají zásadními prioritami pozemkových úprav...Změnou jejich cílů a struktury finančních prostředků vynakládaných na jednotlivá opatření Státní pozemkový úřad reaguje na současnou klimatickou situaci a... ...
Kategorie: Obnovitelné zdroje

SLOVENSKO: Drogerie má novou ekostrategii - bezobalovou sekci

Čt, 02/14/2019 - 07:46
V mes­tách po ce­lom Slo­ven­sku vy­rastá čo­raz viac ob­cho­dov od­kiaľ si od­ne­sieš ná­kup aj bez zby­toč­ných jed­no­rá­zo­vých oba­lov. Trend, kedy si ľu­dia zo su­per­mar­ke­tov brali de­siatky ige­li­to­vých ta­šiek, pre­tože boli za­darmo, je za nami. Uve­do­muje si to stále viac ľudí ale aj veľ­kých re­ťaz­cov, kto­rým je jasné,... ...
Kategorie: Obnovitelné zdroje

Experti varují: české lesy uzdraví teprve změna lesního zákona

St, 02/13/2019 - 09:50
Odborníci z Akademie věd ČR a vysokých škol kritizují současný stav českého lesnictví...Podle jejich názoru totiž ministerstva zemědělství a životního prostředí nedostatečně reaguje na klimatické změny. Například v loňském roce se kvůli přetrvávajícímu suchu a vysokým teplotám rozšířil kůrovec. ,,Lesníci ale nemají nástroje, jak kůrovcové kalamitě... ...
Kategorie: Obnovitelné zdroje

Národní ceny kvality v ČR

St, 02/13/2019 - 08:52
Dne 28. 1. 2019 se ve Švandově divadle uskutečnilo slavnostní předání značek kvality, zařazených do Programu Česká kvalita, garantovaného vládou ČR. Jednou z oceněných firem byla i společnost Huhtamaki Česká republika, a.s., která je držitelem ekoznačky Ekologicky šetrný výrobek. Certifikát zástupcům společnosti předal ředitel CENIA Miroslav Havránek. ... ...
Kategorie: Obnovitelné zdroje

Valašské Meziříčí: Ve městě vznikla alej ze starých ovocných odrůd

St, 02/13/2019 - 04:44
Ve Valašském Meziříčí bylo založeno nové stromořadí podél panelové cesty nad fotbalovým stadionem. Liniová výsadba nese název Jedlá alej a tvoří ji 18 kusů ovocných dřevin různých druhů a odrůd, zapěstovaných ve formě vysokokmene. Město současně nechalo revitalizovat lipovou alej na ulici Králova. Vzhledem k postupnému vytrácení se starých odrůd ovocných... ...
Kategorie: Obnovitelné zdroje

Zpráva EEA o ochraně nejzranitelnějších občanů před znečištěním ovzduší, hlukem a extrémními teplotami

Út, 02/12/2019 - 13:52
Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) dnes vydala zprávu o nutnosti ochrany nejzranitelnějších občanů před znečištěním ovzduší, hlukem a extrémními teplotami. Přestože politika a právní předpisy EU v uplynulých desetiletích vedly k významnému zlepšení životních podmínek z hlediska ekonomického i z hlediska kvality životního prostředí, rozdíly mezi... ...
Kategorie: Obnovitelné zdroje

Nařízení CLP konsolidované znění z prosince 2018

Út, 02/12/2019 - 13:48
V prosinci 20018 bylo uveřejněno na internetové stránce Úředního větsníku EU další konsolidované znění nařízení CLP. Konsolidované znění nařízení CLP k 1. 12. 2018 je uveřejněné na webu Úředního věstníku EU. Ke stažení v české verzi ZDE. Toto konsolidované znění k 1. 12. 2018 neobsahuje platné novely: nařízení Komise (EU) 2017/542 -... ...
Kategorie: Obnovitelné zdroje

Konečná verze revidovaného dokumentu BREF MWEI

Út, 02/12/2019 - 10:44
Evropský úřad pro IPPC (EIPPCB, z angl. European Integrated Pollution Prevention and Control Bureau) uveřejnil na svých webových stránkách konečnou verzi revidovaného referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technikách (BREF) pro nakládání s těžebním odpadem (MWEI, z angl. Management of Waste from Extractive Industries in accordance with Directive 2006/21/EC). ... ...
Kategorie: Obnovitelné zdroje

Kraj Vysočina: Unikátní dřevostavba s minimální ekologickou zátěží

Út, 02/12/2019 - 09:53
Minimalistický obdélníkový dům stojí u bývalého lomu v Kamenné Lhotě poblíž Ledče nad Sázavou. Stavbu navrhli architekti z ateliéru A69 v roce 2015, o rok později projekt získal nominaci na Českou cenu za architekturu. "Hledali jsme s ženou místo, kde by byla voda, kus lesa a louky. Původně jsme plánovali dům u rybníka," vysvětluje majitel atypického domu, že... ...
Kategorie: Obnovitelné zdroje

Trutnovská MHD má jako první v ČR autobusy pouze na alternativní pohon

Út, 02/12/2019 - 09:48
ČEZ ESCO dodá energii z biomasy, unikátní 150kW dobíjecí stanici a zázemí...Trutnovská městská hromadná doprava bude mít od února vozový park složený pouze z elektrobusů a autobusů na CNG. Dnes zahájila provoz čtveřice nových elektrobusů a tří vozů na CNG, které nahradí dieselová vozidla. Projekt společností Arriva Východní Čechy, ABB a ČEZ ESCO tak přispěje... ...
Kategorie: Obnovitelné zdroje

Hledají se hrdinové adaptací na klima. Ocení je nová soutěž Adapterra Awards

Po, 02/11/2019 - 16:52
Výkyvy teplot, úbytek vody v půdě, nesnesitelné horko ve městech. To je jen několik příkladů toho, jak na Českou republiku dopadají důsledky klimatických změn. Jak se s těmito výzvami vypořádat ocení nová soutěž Adapterra Awards. V celosvětovém měřítku unikátní formát, který vyjma Německa nemá obdoby, nyní rozjíždí největší česká environmentální... ...
Kategorie: Obnovitelné zdroje

Další 3 miliardy z OPŽP mají snížit smog v uhelných regionech a posílit odolnost krajiny před ataky sucha

Po, 02/11/2019 - 10:49
Ministerstvo životního prostředí připravuje další razantní kroky v adaptaci na změnu klimatu, v boji proti suchu, za čistší ovzduší i přírodu...Právě vyhlašuje 8 nových dotačních výzev z Operačního programu Životní prostředí s celkovou alokací přes 3 miliardy korun, které pomohou zejména městům, obcím, různým veřejným subjektům, ale i výrobním podnikům.... ...
Kategorie: Obnovitelné zdroje

Stránky