Obnovitelné zdroje

Přihlásit se k odběru zdroj Obnovitelné zdroje Obnovitelné zdroje
Odborný portál životního prostředí a ekologie. Články ze sekcí voda, ovzduší, odpady, chemické látky, havárie, hluk, příroda, GMO, zemědělství, les, geologie, energie, EIA, IPPC a EMS, kalendář odborných akcí a další...
Aktualizace: 6 min 4 sek zpět

Změny v lesním zákoně jsou nezbytné. Bez nich nebude možné vyplatit vlastníkům lesa podporu

Út, 07/16/2019 - 13:54
Novely zákona o lesích a zákona o Státním pozemkovém úřadu (SPÚ) v pátek projednala Poslanecká sněmovna. Změny v lesním zákoně reagují na rozsáhlou kalamitu, která zasáhla lesy na velké části území České republiky. Návrh dnes prošel do třetího čtení. Novela zákona o SPÚ má především zefektivnit činnost úřadu. Sněmovna ji ve třetím čtení schválila. ... ...
Kategorie: Obnovitelné zdroje

Pokyny ECHA k nařízení CLP - novinky

Út, 07/16/2019 - 11:45
V prvním pololetí r. 2019 byly na webu ECHA uveřejněny aktualizované texty několika pokynů k nařízení CLP. Účelem těchto pokynů je pomoci uživatelům při plnění povinností vyplývajících z nařízení. Nařízení CLP = Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o... ...
Kategorie: Obnovitelné zdroje

Lány: Univerzitní projekt ukazuje, jak odolat suchu i vodě

Út, 07/16/2019 - 09:56
Poblíž Lán vytvářejí odborníci z České zemědělské univerzity (ČZU) krajinu s prvky, které mají zajistit, aby půda odolala suchu i povodním. Projekt by měl být vzorem i pro jiná míst v Česku a Evropě. Vznikat začal loni v létě, hotovo by mohlo být tak za tři roky, řekl při představení projektu rektor ČZU Petr Sklenička. Lokalita zvaná Amálie, která se... ...
Kategorie: Obnovitelné zdroje

Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Národního parku České Švýcarsko

Út, 07/16/2019 - 09:46
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 18 odst. 5 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny... Citace: 170/2019 Sb. Částka: 74/2019 Sb. Na straně (od-do): 1546-1587 Rozeslána dne: 11. července 2019 Druh předpisu: Vyhláška ... ...
Kategorie: Obnovitelné zdroje

Zdravotní riziko kontaminantů v potravinách hodnotí SZÚ od července 2019 podle výpočetního modelu EU (RACE)

Út, 07/16/2019 - 08:45
Možná jste slyšeli o systému rychlého varování pro nebezpečné a rizikové potraviny a krmiva EU známého pod zkratkou RASFF. Země se navzájem oficiálně informují o záchytu potravin, které mohou poškodit zdraví spotřebitele. Proto je důležité mít harmonizovaný postup, abychom si navzájem rozuměli. Řada případů končí u soudu a nejedna firma je pak citelně... ...
Kategorie: Obnovitelné zdroje

Výzkum invazivní strategie lýkožrouta smrkového

Po, 07/15/2019 - 11:47
Škody způsobené lýkožroutem smrkovým (kůrovcem) jsou v posledních letech velmi diskutované téma.Výzkumem a prognostikou jeho invazivní strategie se zabývali odborníci z Lesů České republiky, s. p., a České zemědělské univerzity v Praze. Článek s výsledky publikovali v časopise Zprávy lesnického výzkumu 1/2019. Základním cílem výzkumu bylo vytvořit funkční... ...
Kategorie: Obnovitelné zdroje

Vyhlášení datových standardů pro vybrané ohlašovací povinnosti v roce 2020

Po, 07/15/2019 - 10:44
Údaje ohlašované prostřednictvím ISPOP se dle zákona č. 25/2008 Sb. předávají elektronicky v datovém standardu, který Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje na základě § 7, písm. c) zákona č. 25/2008 Sb. pro každou ohlašovací povinnost nejpozději 6 měsíců před termínem plnění ohlašovací povinnosti. Datový standard popisuje podle § 4 odst. 4 zákona... ...
Kategorie: Obnovitelné zdroje

ECHA do roku 2027 překontroluje všechny registrace podle REACH

Po, 07/15/2019 - 09:51
ECHA začne kontrolovat 20 % registračních dokumentací pro každé množstevní rozmezí s cílem zlepšit soulad registrací podle nařízení REACH. Znamená to, že bude zkontrolováno přibližně 30 % všech registrovaných chemických látek (zveřejněno ECHA 24. 6. 2019). Komise navrhne změnu čl. 41(5) nařízení REACH ohledně kontroly souladu, která současné minimum 5%... ...
Kategorie: Obnovitelné zdroje

Nahlášené erozní události nově putují i k zástupcům samospráv

Po, 07/15/2019 - 07:46
Vodní eroze je jedním z nejrozšířenějších procesů poškozujících a znehodnocujících naši zemědělskou půdu a následně může být i příčinou dalších negativních následků spojených s extrémními projevy počasí. Bohužel mnoho případů eroze si způsobujeme sami špatným hospodařením. Pro snížení negativních dopadů eroze zemědělské půdy je proto třeba... ...
Kategorie: Obnovitelné zdroje

Inspektoři ČIŽP uložili masokombinátu pokutu přes milion korun za spáchání několika správních deliktů

Po, 07/15/2019 - 04:44
Milionovou pokutu uložili inspektoři z Oblastního inspektorátu České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Plzni společnosti Maso Brejcha s.r.o. Ta se dopustila několika správních deliktů - nakládala s povrchovými vodami v rozporu s povolením, vypouštěla odpadní vody do vod podzemních bez povolení, odebírala povrchové vody bez povolení. Také neohlásila neprodleně... ...
Kategorie: Obnovitelné zdroje

Teplo/horko - jak se vyrovnat s mimořádnými klimatickými podmínkami

Ne, 07/14/2019 - 07:44
Horké počasí může způsobit zdravotní potíže komukoliv, ale především jsou ohroženi lidé nad 65 let věku, děti do 4 let, těhotné, kojící či zvláště drobné ženy, dlouhodobě nemocní (nemoci srdce, vysoký krevní tlak, nadváha) a lidé léčení některými léky (např. na depresi, nespavost apod.). Účinky extrémního horka můžete zmírnit pokud se budete... ...
Kategorie: Obnovitelné zdroje

Tip na ekologickou směs do ostřikovačů

Ne, 07/14/2019 - 06:43
Tierra Verde, český výrobce ekodrogerie, by se s vámi rád podělil o jednoduchý tip na ekologickou letní směs do ostřikovačů...V běžných směsích, které se dají koupit na benzinových pumpách bohužel najdeme velké množství detergentů, které do přírody nepatří a zbytečně ji zatěžují. Přitom je to tak jednoduché! Stačí smíchat 1 díl našeho... ...
Kategorie: Obnovitelné zdroje

Obrovské klíště Hyalomma marginatum - výskyt v Evropě

So, 07/13/2019 - 09:43
Hyalomma marginatum je klíště, které se běžně vyskytuje v jižní a jihovýchodní Evropě. Ojedinělý výskyt je hlášen kromě Německa i z Maďarska, Rakouska, Finska, Nizozemska nebo Velké Británie. Jelikož je toto klíště běžným ektoparazitem ptáků a hospodářských zvířat, za nejpravděpodobnější způsob zavlečení do uvedených států je považován přelet či... ...
Kategorie: Obnovitelné zdroje

Novinky z AOPK

So, 07/13/2019 - 07:49
Na světě je červnové číslo časopisu Ochrana přírody 3.7.2019 Věnuje se především 40 letům ČSOP. AOPK ČR, Ústředí Nové číslo časopisu Jeseníky Rychlebské hory 21.6.2019 V den padesátého výročí vyhlášení CHKO Jeseníky vyšlo nové číslo časopisu Jeseníky Rychlebské hory. AOPK ČR, Správa CHKO Jeseníky Vratička... ...
Kategorie: Obnovitelné zdroje

Deset kroků pro bezpečný pohyb v lese. Ministerstvo zemědělství vydává doporučení pro návštěvníky

So, 07/13/2019 - 05:54
Sucho, rozšíření kůrovce a následně i častější a rozsáhlejší těžby dříví v lesích. To jsou důvody, proč by návštěvníci lesa měli více dbát na své bezpečí. Ministerstvo zemědělství vydalo Desatero bezpečného pohybu v lesích. Pokyny upozorňují na největší rizika a nejjednodušší způsoby, jak se jim vyhnout. Ministerstvo zemědělství vypracovalo na... ...
Kategorie: Obnovitelné zdroje

Koupání v ledovcových jezerech na Šumavě vážně poškozuje jejich křehký ekosystém

So, 07/13/2019 - 04:51
Osvěžující koupel v horkých letních dnech, třeba v Černém jezeře na Železnorudsku, je možná příjemná pro návštěvníky, ovšem devastující pro ekosystém těchto unikátních biotopů. Navíc takové koupání se může hodně prodražit. Plešné, Prášilské, Černé, Čertovo a Laka. Pět ledovcových jezer patří mezi nejčastější cíle návštěvníků Šumavy.... ...
Kategorie: Obnovitelné zdroje

Firma SLEZSKÝ BETON provozovala v Ostravě dvě betonárny bez povolení, dostala pokutu 120 tisíc korun

Pá, 07/12/2019 - 16:41
Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení ochrany ovzduší v Ostravě uložili pokutu 120 tisíc korun společnosti SLEZSKÝ BETON a.s. Firma několik let bez povolení provozovala v ostravské městské části Muglinov dvě betonárny. Při kontrole 29. dubna 2019 inspektoři zjistili, že jedna betonárna byla v provozu od března 2013 a druhá od května... ...
Kategorie: Obnovitelné zdroje

Zástupci MPO a Královstí Kambodže se shodli na spolupráci v oblasti nerostných surovin

Pá, 07/12/2019 - 13:52
Bilaterální jednání o spolupráci mezi Českou republikou a Královstvím Kambodže v oblasti průzkumu, těžby a zpracování nerostných surovin se konalo v pátek na MPO. Navazovalo na seminář z 25. června, který byl organizován MPO, Těžební unií ČR a soukromou firmou GET. Delegaci MPO vedl ředitel Odboru surovinové politiky Pavel Kavina. Kambodžskou delegaci vedl... ...
Kategorie: Obnovitelné zdroje

Letní čtení: Nové číslo Zpravodaje MŽP se věnuje suchu

Pá, 07/12/2019 - 13:45
Aktuální číslo našeho elektronického magazínu se zaměřuje na českou krajinu, obce a města a problémy, které jim způsobuje sucho jako projev klimatické změny... A představuje příklady dobré praxe - realizovaných projektů, díky kterým se problémy se suchem daří překonávat. Grafickou podobu Zpravodaje MŽP jsme opět vylepšili, tentokrát ho posíláme v jednostranné... ...
Kategorie: Obnovitelné zdroje

Pozvánka na konferenci INSPIRUJME SE

Pá, 07/12/2019 - 10:55
CENIA, česká informační agentura životního prostředí a Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vás zvou na tradiční konferenci Inspirujme se, která se letos bude konat 8. - 9. 10. 2019 v prostorách Hotelu SOREA Trigan ve Štrbském Plese na Slovensku. Již 11. ročník konference má ambici podpořit výměnu aktuálních informací a zkušeností z oblasti... ...
Kategorie: Obnovitelné zdroje

Stránky