Obnovitelné zdroje

Přihlásit se k odběru zdroj Obnovitelné zdroje Obnovitelné zdroje
Odborný portál životního prostředí a ekologie. Články ze sekcí voda, ovzduší, odpady, chemické látky, havárie, hluk, příroda, GMO, zemědělství, les, geologie, energie, EIA, IPPC a EMS, kalendář odborných akcí a další...
Aktualizace: 54 min 4 sek zpět

První Festival architektury láká na pivo z dešťovky

6 hodin 17 min zpět
Historicky poprvé se setkají čeští architekti, projektanti a stavitelé nad tématem udržitelné architektury. Festival architektury proběhne souběžně se Stavebním veletrhem Brno a stane se místem setkání otevřeného dialogu odborníků napříč obory, které přímo ovlivňují proces výstavby. Program každého dne festivalu je rozdělen do šesti základních bloků, které... ...
Kategorie: Obnovitelné zdroje

Vídeň se chce stát vzorem v ochraně klimatu

9 hodin 1 min zpět
Balíček zahrnující 50 opatření v sedmi tematických oblastech má z Vídně udělat uhlíkově neutrální metropoli a vzor v ochraně klimatu...Jednotlivé kroky zahrnují boj proti tepelným ostrovům pomocí rozšiřování zelených ploch a tzv. ochlazovacích opatření až po redukci CO2 prostřednictvím elektromobility, snižování množství odpadu a účinného získávání... ...
Kategorie: Obnovitelné zdroje

Farma Jiřího Marka - další zlatá medaile v programu Pestrá krajina

So, 02/22/2020 - 13:42
Zlatou medailí ve druhém ročníku programu ASZ ČR Pestrá krajina se může pochlubit i rodinná farma Jiřího Marka. Tu naleznete v Únanově, starobylé obci písemně zmiňované již za panování krále Přemysla Otakara I. rozložené v údolí potoka Únanovky čtyři kilometry severně od města Znojma. Rodiče současného farmáře zde začali na počátku devadesátých let... ...
Kategorie: Obnovitelné zdroje

Jak se vyvíjeli koně?

So, 02/22/2020 - 08:50
Evoluce koní (lépe řečeno zástupců čeledi Equidae) je jednou z nejvíce prozkoumaných evolučních linií savců vůbec... Koně patří mezi lichokopytníky (řád Perissodactyla) mezi jejich příbuzné tedy patří dnes žijící tapíři, nosorožci a vymřelá chalicotheria a titanotheria. Předpokládá se, že se lichokopytníci vyvinuli ze skupiny ,,prakopytníků" (Condylatrha)... ...
Kategorie: Obnovitelné zdroje

Podcasty Inspiračního fóra zvou na klimatickou krizi, migraci i Čínu

So, 02/22/2020 - 08:43
Inspirační fórum dokumentární Ji.hlavy otvírá novou podcastovou sérii Screenshot. Jejím průvodcem je Ivo Bystřičan, který jednou za dva týdny představí výjimečnou osobnost minulého ročníku Inspiračního fóra. Screenshot zahajuje právě dnes: epizodou věnovanou americkému environmentalistovi Billu McKibbenovi, který přes tři dekády bojuje proti změnám globálního... ...
Kategorie: Obnovitelné zdroje

Sedláci jsou znepokojeni novelou stavebního zákona omezující rozvoj rodinných farem

Pá, 02/21/2020 - 17:56
Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) vítá snahy ke zrychlení povolovacích řízení u staveb, nicméně se obává, že tento krok je bohužel pouze populistickou zástěrkou pro zcela jiný záměr novely stavebního zákona. Současný návrh řešení totiž nutně povede k centralizaci rozhodovacích pravomocí a sváže ruce městům a obcím. V neposlední řadě ale také... ...
Kategorie: Obnovitelné zdroje

V Německu se rozhořela diskuse o návratu k jaderné energetice

Pá, 02/21/2020 - 13:45
Od začátku letošního roku se v německých médiích téměř každý den objevují hlasy volající po dalším využívání jaderné energetiky. Hlavním důvodem je ochrana klimatu. Reaktory jsou považovány za jediný velký zdroj elektřiny, který není závislý na počasí a zároveň neprodukuje skleníkové plyny. Z nejnovějšího průzkumu veřejného mínění vyplývá, že... ...
Kategorie: Obnovitelné zdroje

Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2018

Pá, 02/21/2020 - 11:50
CENIA zpracovala pro MŽP v pořadí již dvacátou devátou publikaci Statistická ročenka životního prostředí České republiky. Tato periodická publikace vychází v souladu se zákonem č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů a se směrnicí Rady EK č. 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003, o přístupu k informacím o životním... ...
Kategorie: Obnovitelné zdroje

Zájem o auta na zemní plyn stále roste, zvýšil se i počet plnicích stanic

Pá, 02/21/2020 - 10:48
Spotřeba zemního plynu v dopravě se v ČR za rok 2019 meziročně zvýšila o více než 20 % na rekordních 91,3 milionu metrů krychlových. Aktuálně jezdí po českých silnicích přes 25 tisíc vozidel na stlačený zemní plyn (CNG), pro které je k dispozici již více než 200 plnicích stanic. V loňském roce se vůbec poprvé v běžném provozu objevily nákladní vozy na... ...
Kategorie: Obnovitelné zdroje

Založení Kompostářské asociace z.s.

Pá, 02/21/2020 - 07:46
V prostorách České zemědělské univerzity v Praze byla 3. 12. 2019 založena Kompostářská asociace, z.s. (s pracovní zkratkou KompAs). Založení se zúčastnilo prvních 13 členů vznikající asociace. Na programu schůze bylo založení spolku, což zejména znamenalo schválení stanov, volba členů orgánů spolku, přijetí prvních řádných členů a určení osoby... ...
Kategorie: Obnovitelné zdroje

Projekt optimalizované plovoucí jaderné elektrárny bude hotov letos v květnu

Pá, 02/21/2020 - 05:48
Konstrukční kancelář CKB Iceberg sídlící v Petrohradu do léta letošního roku připraví projekt optimalizované plovoucí jaderné elektrárny a pomocného plavidla. Jde o zakázku konstrukční kanceláře OKBM Afrikantov, která patří do struktury ruské korporace pro atomovou energii Rosatom. S odkazem na web věnovaný výběrovým řízením korporace to 5. února 2020 uvedla... ...
Kategorie: Obnovitelné zdroje

Jak zvládat dopady klimatické krize? Přihlaste svůj nápad do soutěže Adapterra Awards

Čt, 02/20/2020 - 12:55
Odstartoval druhý ročník soutěže Adapterra Awards. Přihlašovat můžete inspirativní uskutečněná řešení, která pomáhají zvládat dopady klimatické krize. Stejně jako loni vybere odborná porota ty nejlepší z nich v kategoriích volná krajina, zastavěné území, pracovní prostředí a náš domov. Kromě ceny sympatie, kterou získá projekt s největším počtem... ...
Kategorie: Obnovitelné zdroje

Miloslav Zeman (MAS Český Západ): Drobní zemědělci do našeho regionu vnáší něco zcela nového

Čt, 02/20/2020 - 12:43
Pro místní akční skupinu Český Západ je podpora drobných zemědělských podnikatelů jednou z klíčových aktivit. Za poslední rok rozdala více než 8,6 milion korun dvaceti místním sedlákům. Jedním z nich je i Jiří Bock, chovatel koní. Nejen o konkrétní spolupráci s ním, ale i o smyslu pomoci drobným zemědělcům jsme hovořili s Miloslavem Zemanem z Místní akční... ...
Kategorie: Obnovitelné zdroje

Šetření vlastnictví půdy

Čt, 02/20/2020 - 09:55
Často se stáváme svědky toho, že se neopodstatněně zdůrazňují přednosti menších podniků fyzických osob podnikajících v zemědělství a zveličují se nedostatky větších podniků právnických osob. ,,Proti větším zemědělským podnikům je používán mimo jiné i ten argument, že povětšinou hospodaří na cizí půdě, ke které nemají vztah a chovají se k ní... ...
Kategorie: Obnovitelné zdroje

Obce a odpady - Jak informovat veřejnost

Čt, 02/20/2020 - 07:52
Základním předpokladem pro úspěšné a efektivní provozování systému nakládání s komunálním odpadem, je dodržovaní systému občany tak, jak je nastaven obecní vyhláškou.V praxi to znamená správné a důsledné třídění odpadu na jednotlivé složky a jejich shromažďování na příslušná místa a do příslušných nádob v určených termínech. Z toho vyplývá,... ...
Kategorie: Obnovitelné zdroje

Ekonomika - jeden z pilířů trvale udržitelného hospodaření

St, 02/19/2020 - 17:55
V poslední době rezonuje celou evropskou společností poměrně významně otázka zemědělství ve vztahu k životnímu prostředí. Bohužel část veřejnosti často opomíná dát do celého kontextu i další aspekty, které stojí za udržitelným hospodařením a produkcí bezpečných potravin. Dalšími pilíři, kromě šetrného využívání přírodních zdrojů a zachování... ...
Kategorie: Obnovitelné zdroje

Zpráva o životním prostředí ČR 2018

St, 02/19/2020 - 13:52
Vláda ČR na posledním pravidelném jednání schválila Zprávu o životním prostředí ČR 2018. Stav životního prostředí byl v roce 2018 ovlivněn jak rostoucím výkonem ekonomiky, tak i extremitou teplotních a srážkových poměrů. Rok 2018 byl na území ČR nejteplejší v dosavadní historii pozorování a zároveň byl i výrazně suchý. Kombinace vysokých teplot a... ...
Kategorie: Obnovitelné zdroje

Elektrifikace může snížit emise v dopravě, stavebnictví a průmyslu o 60 % do roku 2050

St, 02/19/2020 - 12:52
Elektrifikace dopravy, stavebnictví a průmyslových odvětví v Evropě by mohla, podle nové zprávy publikované dnes společností BloombergNEF (BNEF), vést ke snížení emisí skleníkových plynů o 60 % v období mezi roky 2020 a 2050. Podle studie je v příštích třiceti letech možná revoluce ve využití energie v těchto třech sektorech, která s sebou přinese významné... ...
Kategorie: Obnovitelné zdroje

Vědci z Masarykovy univerzity odhalují tajemství rozmnožování rostlin

St, 02/19/2020 - 12:43
Průlomovou techniku, díky které je možné v reálném čase sledovat buněčné procesy vedoucí k rozmnožování rostlin, vyvinuli výzkumníci z institutu CEITEC Masarykovy univerzity (MU). Po několika letech náročné práce si tým pod vedením Karla Říhy osvojil postupy, které mu umožňují zcela novým způsobem využívat moderní mikroskopové technologie a díky tomu poprvé... ...
Kategorie: Obnovitelné zdroje

Umělá inteligence od ABB a Microsoftu pomáhá zajišťovat potravu udržitelným způsobem

St, 02/19/2020 - 10:43
Se vzrůstajícím počtem obyvatel na Zemi přichází naléhavá potřeba hledat nové a inovativní způsoby, jak pro všechny zajistit dostatek potravin. Z chovu ryb, kterému se začali ve Skandinávii věnovat v roce 1970, se postupně stalo významné průmyslové odvětví. Společnost Norway Royal Salmon (NRS) patří k předním producentům udržitelně chovaných lososů s ročním... ...
Kategorie: Obnovitelné zdroje

Stránky